Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/11/30

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူးလား"

. "အခုလို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းလုိက္တာ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ပထမေျပာခ်င္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ စကားေျပာ
ႏိုင္ေသးတာ အခုဟာက လယ္သမားေတြက သူတုိ႔နစ္နာခ်က္ေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႔ ဆႏၵျပတာကို ဘာလုိ႔ သူတုိ႔က စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အသံုးျပ
ဳရတာလဲ။ အခုလုိ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ တတုိင္းျပည္လံုး အံုႂကြသြားႏုိင္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ သြားေနတယ္ေျပာတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူးလား"

ဦးဝင္းတင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက)
"အခုလို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းလုိက္တာ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ပထမေျပာခ်င္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ စက ားေျပာ ႏိုင္ေသးတာ အခုဟာက လယ္သမားေတြက သူတုိ႔နစ္နာခ်က္ေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႔ ဆႏၵျပတာကို ဘာလုိ႔ သူတုိ႔က စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အသံုးျပ ဳရတာလဲ။ အခုလုိ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ တတုိင္းျပည္လံုး အံုႂကြသြားႏုိင္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ သြားေနတယ္ေျပာတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူးလား"
ဦးဝင္းတင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက)
 
သက္ေသပစၥည္းတစ္ခု
.........................
ဒီဓာတုလက္နက္ဟာ စုိးစြပ္တဲ့ေနရာေတြကို ပစ္ေဖာက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မီးေလာင္ေစပါတယ္။
အဲဒီေရနဲ႔ေတြ႔ထိအခါမွာ အက္စ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး အဝတ္အထည္၊ အသားေတြကုိ သာမာန္မီးခဲလုိမဟုတ္ပဲ ေလာင္ၿမိဳက္သြားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေရနဲ႔ေတြ႔ရင္ပုိၿပီး ေလာင္ၿမိဳက္ေစတယ္။ ေလာင္အားေကာင္းတယ္ေပ့ါဗ်ာ။
အဲဒါေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူေတြကုိ ေရနဲ႔ အရင္ျဖန္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွာ ယခုျမင္ေတြ႔ရတဲ့ လက္နက္ဆန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ပစ္ေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္စြာကေျပာခဲ့ပါတယ္။
အာေသာက
သက္ေသပစၥည္းတစ္ခု
.........................
ဒီဓာတုလက္နက္ဟာ စုိးစြပ္တဲ့ေနရာေတြကို ပစ္ေဖာက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မီးေလာင္ေစပါတယ္။
အဲဒီေရနဲ႔ေတြ႔ထိအခါမွာ အက္စ္အျဖစ္ေျပာင္းလ...
ဲၿပီး အဝတ္အထည္၊ အသားေတြကုိ သာမာန္မီးခဲလုိမဟုတ္ပဲ ေလာင္ၿမိဳက္သြားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေရနဲ႔ေတြ႔ရင္ပုိၿပီး ေလာင္ၿမိဳက္ေစတယ္။ ေလာင္အားေကာင္းတယ္ေပ့ါဗ်ာ။
အဲဒါေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူေတြကုိ ေရနဲ႔ အရင္ျဖန္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွာ ယခုျမင္ေတြ႔ရတဲ့ လက္နက္ဆန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ပစ္ေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္စြာကေျပာခဲ့ပါတယ္။
အာေသာက
 
ဒီဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္၍ တႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကပါစုိ႔....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာသည္
အခုေတာ့ ဇာတိရုပ္ေတြ ေပၚလာၿပီမဟုတ္လား
လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ အဆုိတင္သြင္းၿပီး အေရးယူခုိင္းၾကပါ။
(ထူးထူး)
ဒီဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္၍ တႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကပါစုိ႔....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာသည္
အခုေတာ့ ဇာတိရုပ္ေတြ ေပၚလာၿပီမဟုတ္လား
လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ အဆုိတင္သြင္းၿပီး အေရးယူခုိင္းၾကပါ။
(ထူးထူး)
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ...ဒီပံုေတြကို ျမင္ေနရသေရြ႕ ...

ဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိေနသေရြ႕ ...

အစိုးရကို အယံုအၾကည္ရွိဖို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို နားလည္လက္ခံဖို႔ကို ဘယ္ျပည္သူမွ ...
စဥ္းစားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး ..။

သပိတ္စခန္းက ရဟန္းရွင္လူေတြ ဒီေလာက္မရိုင္းပါဘူး...။

လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးေပါင္းၿပီး ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့အေျခအေန ေပးေနပါလ်က္နဲ႕

အခုလို စီမံလိုက္တာဟာ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အစုိးရ ျပည္သူခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ ..... လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ (ငရဲ သား)
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ...ဒီပံုေတြကို ျမင္ေနရသေရြ႕ ...
 ဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိေနသေရြ႕ ...
 အစိုးရကို အယံုအၾကည္ရွိဖို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို နားလည္လက္ခံဖို႔ကို ...
ဘယ္ျပည္သူမွ ...
စဥ္းစားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး ..။
 သပိတ္စခန္းက ရဟန္းရွင္လူေတြ ဒီေလာက္မရိုင္းပါဘူး...။
 လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးေပါင္းၿပီး ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ အေျခအေန ေပးေနပါလ်က္နဲ႕
 အခုလို စီမံလိုက္တာဟာ အခုလို ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အစုိးရ ျပည္သူခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ .....

ဘာေၾကာင့္ အေရျပားေတြအထိ မီးစြဲေလာင္ရသလဲ

ဘာေၾကာင့္ အေရျပားေတြအထိ မီးစြဲေလာင္ရသလဲ
ေၾကးနီစီမံကိန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက သပိတ္စခန္းမ်ားကို ကနဦးအေနျဖင့္ မီးသတ္ပိုက္မ်ားႏွင့္ ထိုးခြဲျခင္း၊ လူထုခ်ီတက္လာႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခြဲျခင္း၊ မီးဗံုးမ်ားျဖင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း ပစ္ခြဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း “ေတြ႔တဲ့လူ အကုန္ရိုက္ အကုန္ဖမ္း” ဟု ညာသံေပးကာ အုပ္စုလိုက္ ဝင္ေရာက္႐ိုက္နက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဧရာဝတီသို႔ေျပာသည္။
 
ယင္းသို႔ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မီးဗံုးမ်ားမွာ ေရစိုေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ အသားအေရကို စြဲေလာင္ျခင္းကို သပိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ရေၾကာင္း မူလပက္ျဖန္းခဲ့သည့္ ေရ သို႔မဟုတ္၊ မီးဗံုးမ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ဟု သပိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သံသယ ရွိေနၾကသည္။

ယခု အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ မီးေလာင္ဗံုးမွာ ေဖာ့စ္ေဖာရပ္စ္ ပါ၀င္သည့္ မီးေလာင္ဗံုး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အၿငိမ္းစား တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးက ေျပာေၾကာင္း မံုရြာ အေျခစုိက္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပသူမ်ားရဲ႕ သပိတ္စခန္းေတြကုိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္တုိ႔က ဒီမနက္ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းပါတယ္။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပသူမ်ားရဲ႕ သပိတ္စခန္းေတြကုိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္တုိ႔က ဒီမနက္ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဧရာ၀တီက ေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးျဖစ္တ့ဲ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေတာ့ ဆႏၵျပသူ ၇၀ ၀န္းက်င္ ဒဏ္ရာ ရသြားတယ္၊ တခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္တယ္ လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

2012/11/24

ေနျပည္ေတာ္ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြ ရဲရိုက္ဖမ္း


ေနျပည္ေတာ္ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြ ရဲရိုက္ဖမ္း
Friday, 23 November 2012 

ထိမိုးမိ ေရြလုပ္သားမ်ား ေနျပည္ေတာ္ဆီ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ေနတာကို အာဏာပိုင္ေတြက တားဆီး ရိုက္ႏွက္ျပီး ေရြလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး
ကို ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းေရြလုပ္သားေတြနဲ ့က်ေနာ္တို ့ရဲ့ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္က ေျပာၾကပါတယ္။

ႏို၀ဘၤာလ ၂၃ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ျမိဳ လွကေန ထြက္လာတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြကို နာရီ၀က္ခရီးအကြာ ေရနီစကၠဴစက္
နားမွာ ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ခဲ့တယ္လို ့ေရြလုပ္သား ကုိလွိဳင္မ်ိဳးေအာင္
က ေျပာပါတယ္။

ကိုရဲရင့္ထြန္း၊ ကုိႏိုင္၀င္း၊ ကုိေနေအာင္ထက္၊ ကိုေစာေနာင္နဲ ့ကုိရဲ၀င္းတုိ ့
၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ေရနီ ရဲစခန္းမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္လို ့ကိုယ္တိုင္
ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသူ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ကလဲ ေျပာပါတယ္။

ေရြလုပ္သားေတြဟာ ႏို၀ဘၤာ ၈ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ကေန စတင္ထြက္ခြာ
လာျပီး ေနျပည္ေတာ္အေရာက္ ခ်ီတက္ျပီး သူတို ့ရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို
 ေတာင္းဆိုတင္ျပသြားၾကမွာပါ။

DVB

Friday, 23 November 2012

ထိမိုးမိ ေရြလုပ္သားမ်ား ေနျပည္ေတာ္ဆီ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ေနတာကို အာဏာပိုင္ေတြက တားဆီး ရိုက္ႏွက္ျပီး ေရြလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးကို ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း ေရြလုပ္သားေတြနဲ ့က်ေနာ္တို ့ရဲ့ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္က ေျပာၾကပါတယ္။

ႏို၀ဘၤာလ ၂၃ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ျမိဳ လွကေန ထြက္လာတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြကို နာရီ၀က္ ခရီးအကြာ ေရနီစကၠဴစက္နားမွာ ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့တယ္လို႔ ေရြလုပ္သား ကုိလွိဳင္မ်ိဳးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ကိုရဲရင့္ထြန္း၊ ကုိႏိုင္၀င္း၊ ကုိေနေအာင္ထက္၊ ကိုေစာေနာင္နဲ႔ ကုိရဲ၀င္းတုိ႔ ၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ေရနီ ရဲစခန္းမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္လို႔ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသူ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ကလဲ ေျပာပါတယ္။

ေရြလုပ္သားေတြဟာ ႏို၀ဘၤာ ၈ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ကေန စတင္ထြက္ခြာလာျပီး ေနျပည္ေတာ္အေရာက္ ခ်ီတက္ျပီး သူတို႔ရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆို တင္ျပသြားၾကမွာပါ။
Copy from - DVB

2012/11/22

ေကအဲန္ယူ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္

အဖြဲ႔အစည္းကြဲမည္ မဟုတ္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာ

အဖြဲ႔အစည္းကြဲမည္ မဟုတ္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာ
ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)

စက္တင္ဘာလက ဖြင္းလွစ္ခဲ့သည့္ ဖားအံဆက္ ဆံေရးရံုးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အကြဲအၿပဲရွိ ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး-ေကအဲန္ယူ က ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “တေလာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့အေပၚ ကြဲၾကမယ္ ဆိုတဲ့သတင္း ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္  က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာ ထားကြဲ မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းကြဲမႈေတာ့ မျဖစ္ေစရဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းသေဘာထားကြဲလြဲေနမႈမ်ားကို (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရတ္အၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ိုင္တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၱအႀကိ မ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲ တမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ အခ်င္း ခ်င္း ေက်ေက် လည္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္ စြဲ ျဖင့္ ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “သေဘာ ထားကြဲလြဲ မႈေတြ ျပန္ညိွလို႔ရတာပဲဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ညိွၾကတယ္။ အဲဒီအေရးေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားထား တဲ့အတိုင္း ဗဟိုပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို လုပ္သြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္လို႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ပထမ သဘာပတိအျဖစ္ ဒုဥကၠဌ ပဒိုေဒးဗစ္ သာကေပါ၊ ဒုသဘာပတိအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မူးတူးေစးဖိုးတိ႔ု ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအၿမဲ တမ္းေကာ္ မတီ၀င္ႏွင့္ ဗဟိုအရံေကာ္မတီ၀င္ (၄၀) ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ဟု ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံလမ္း စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္ စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရး ရရွိရန္ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ ကရင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု လည္း ေကအဲန္ယူ ၏ ေၾကညာ ခ်က္က ဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူသည္ ေနာက္သက္တမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ အထိ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက်င္းပရန္ရွိသည္ဟု ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာသည္။

လာမည့္ ညီလာခံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ကရင္လူမႈ အေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အတြက္ ေဆြးေႏြးစရာ၊ ေျဖရွင္းစရာမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္မွလည္း ေျဖၾကားရမည့္ အစီအစဥ္ရမည့္ အစီအစဥ္ရွိသျဖင့္ ညီလာခံမွာ သတ္ထားရက္ထက္ ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး အပါအ၀င္ ေကအဲန္ယူခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ၃၁ဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ဖားအံၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔က KNLA တပ္မဟာမ်ား ဆက္ဆံေရးဖြင့္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဗဟိုဌာ နခ်ဳပ္မွ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထိုေန႔တြင္ပင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ဦးအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၊ ပဒိုေစာေရာဂ်ာခင္ႏွင့္ ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာတို႔ကို တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ထိပ္ ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေကအဲန္ယူဗဟို က ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ မႈအတြက္  မူလတာ၀န္မ်ား အတိုင္း ျပန္လည္ေပး အပ္ခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။

စက္တင္ဘာလက ဖြင္းလွစ္ခဲ့သည့္ ဖားအံဆက္ ဆံေရးရံုးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အကြဲအၿပဲရွိ ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး-ေကအဲန္ယူ က ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “တေလာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့အေပၚ ကြဲၾကမယ္ ဆိုတဲ့သတင္း ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာ ထားကြဲ မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းကြဲမႈေတာ့ မျဖစ္ေစရဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းသေဘာထား ကြဲလြဲေနမႈမ်ားကို (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရတ္အၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ိုင္တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေက်ေက် လည္လည္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္ စြဲ ျဖင့္ ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “သေဘာ ထားကြဲလြဲ မႈေတြ ျပန္ညိွလို႔ရတာပဲဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ညိွၾကတယ္။ အဲဒီအေရးေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားထား တဲ့အတိုင္း ဗဟိုပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို လုပ္သြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္လို႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

2012/11/21

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ရန္ကုန္။ ႏိို၀င္ဘာလ ၁၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲကေန အင္တာနက္ကို က်ေနာ္ က်ိဳးစားပမ္းစားသုံးေနရပါတယ္။ အခုေရးေနတဲ ့စာေၾကာင္းေတြထဲမွာ မယုံႏိုင္စရာ အဆန္းတက်ယ္ျဖစ္ရပ္ေတ ြအမ်ားၾကီးပါ၀င္ေနပါတယ္။
တကယ္ကို ထူးဆန္းတဲ ့ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ က်ေနာ္ေရာက္ေနတာပါ။

ဒီနိုင္ငံက မတရားမွဳေတြဖိနွိပ္မွုေတြကို သတင္းေရးခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ ့ကိုနွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ ့ပါတယ္။
ေဟာ အခုက်ေတာ့လည္း အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က သတင္းစာအဖြဲ ့အေနနဲ ့က်ေနာ္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရျပီး ျပန္ေရာက္လိုက္ပါျပီ။ ဒါက်ေနာ္ ရဲ ့မလိမ္မိုးမလိမၼာတာေတြကို ေမ ့သြားၾကျပီဆိုေတာ့ သေဘာေပါ့။

ဒီလို ကမၻာမွာအေက်ာ္ၾကားဆုံးျခံ၀င္းထဲမွာ က်ေနာ္ေရာက္ေနတာဟာ အံမခန္းစရာ အေျပာင္းအလဲပါ။.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို က်ေနာ္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိ ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ဒီျခံေပါက္၀ကို ေစာင့္ၾကည္ ့ေနျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြအျပည္ ့ပါတဲ ့ ကားတစီးစီးမ်ား ဒီျခံနားကပ္လာတယ္ဆိုရင္ စကားေျပာစက္ေတြနဲ ့တိုးတိုးတိုးတိုးသတင္းပို ့ၾကေတာ့တာဘဲ။

အဲဒိအခ်ိန္ေတြကမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲမေျပာနဲ ့ေဟာဒီတကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းၾကီးရဲ ့ဘယ္နားကို မွကားရပ္လို ့မရဘူး။

အခုေတာ့လည္းဒီျခံထဲမွာဘဲ ေဒၚစုဆီလာတဲ ့ဧည့္သည္ေတြထဲမွာ နာမည္အၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ ့အေမရိကန္
သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္ေတြ ့ဆုံမွာကို က်ေနာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရပါျပီ။

ဒါဟာ သုံးနွစ္ၾကာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ ့သံတမန္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္မွုေတြရဲ ့ရာဇ၀င္တင္တဲ ့ျဖစ္ရပ္ပါ။

အေမရိကန္အစိုးရ စီးပြားေရးပိ္တ္ဆို ့မွဳဟာျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြကိုသာ ထိခုိက္ေစခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြကို တိုင္းျပည္ရဲ ့ၾကြယ္၀တဲ ့သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင္ ့သလို ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ ့တာေၾကာင္ ့မေအာင္ျမင္ခဲ ့ပါဘူး။

၂၀၀၉ခုနွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရဟာ ဘာမားလို ့ေခၚတြင္ေနဆဲျဖစ္တဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိတဲ ့မူ၀ါဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ ့အေျဖကေတာ့ ျမန္မာအေပၚထားတဲ ့သေဘာထားကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ ့ ဒီေစ့စပ္ညိွႏႈိုင္းမွုကို အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျပီး ဘယ္လို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမလဲဆိုတာ အေသအခ်ာမခန့္မွန္းႏိုင္ခဲ ့ပါဘူး။

အခုဒီျခံထဲမွာရွိတဲ ့အရာရွိၾကီးေတြကေတာ့ ဒီလိုေျပာင္းလဲမွုေတြ အတြက္သူတို ့အံၾသ၀မ္းသာရတာကို ပြင့္ပြင္းလင္းလင္းကို ထုတ္ေျပာၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလြတ္တာ နွစ္နွစ္ေလာက္ပဲရွိေသးတာနဲ ့ဒီမိုကေရစီကို သြားရာလမ္းေၾကာင္းကလည္း တလြဲၾကီးျဖစ္ေနတာကို မေမ ့သင့္ဘူးဆိုတာကိုပါ။

အခုေတာ့ေဒၚစုဟာ လြတ္ေျမာက္ရုံသာမက ကမၻာအရပ္ရပ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့ပါေတြ ့ဆုံေနပါျပီ။

သူဟာလႊတ္ေတာ္အမတ္တေယာက္ ျဖစ္ေနျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေတာင္ ေဒၚစုဟာ တေန့မွာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို ့ေျပာၾကားေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ ့ဒီရလဒ္ေတြေပ်ာက္ပ်က္မသြားဖို ့အေရးၾကီးပါတယ္။
ႏိုင္ငံရဲ ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈကလည္း အေျခအေန အေတာ္ဆိုးေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ ့၂၅ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ မီးမရသလို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုကလည္း အေတာ္နိမ့္က်ေနပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုျပႆနာေတြကလည္း ရွိေနျပီး ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ ့အေနာက္ပိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ ့ျပႆနာေတြဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲပါ။

စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးနဲ ့လူမွဳေရးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သလို ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလည္း သံတိုင္ေတြေနာက္မွာ ရွိေနဆဲပါ။။

ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းက ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့တ့ဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တရားေတြေတာ့ ဒီနိုင္ငံမွာရွိလာပါျပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ဥယ်ာဥ္ထဲက နွင္းဆီပန္းရနံ႔ေတြလည္း ေလထဲမွာ သင္းပ်ံလာပါတယ္။ နွင္းဆီနံ ့ေတြနဲ ့အတူဒီေလထုထဲမွာ ရေနတဲ့ အရာတခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ဒါကေတာ့ အင္တာနက္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလို အင္တာနက္သုံးရတာ ေနွးေကြးေစ်းၾကီးရုံတင္မက ကန္ ့သတ္ခ်က္ေတြမ်ားတဲ ့တိုင္းျပည္တခုမွာ အခုလို ပန္းျခံထဲကေနၾကိဳးမဲ ့အင္တာနက္သုံးျပီး အီးေမးလ္ေတြစာေတြ ပို ့ေနရတာ
တကယ္ ့ကို မယုံႏိုင္စရာၾကီးပါ။

မယုံရင္လည္းပုံျပင္လို ့သာမွတ္လိုက္ပါေတာ့။ ထပ္ေျပာရအုန္းမယ္။ က်ေနာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျခံထဲကေန အင္တာနက္သုံးေနပါတယ္။h

CNN သတင္းေထာက္ Dan Rivers, CNN ၏ Miracles in Suu Kyi's secret garden ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။
ဓာတ္ပုံ ျမတ္မြန္မွ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  Burma-Newselite တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo From :Burma-Newselite
Photo From :Burma-Newselite
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ရန္ကုန္။ ႏိို၀င္ဘာလ ၁၉
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲကေန အင္တာနက္ကို က်ေနာ္ က်ိဳးစားပမ္းစား သုံးေနရပါတယ္။ အခုေရးေနတဲ ့စာေၾကာင္းေတြထဲမွာ မယုံႏိုင္စရာ အဆန္းတက်ယ္ ျဖစ္ရပ္ေတ ြအမ်ားၾကီး ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ တကယ္ကို ထူးဆန္းတဲ့ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ က်ေနာ္ ေရာက္ေနတာပါ။
ဒီနိုင္ငံက မတရားမွဳေတြ ဖိနွိပ္မွုေတြကို သတင္းေရးခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကို နွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခဲ ့ပါတယ္။ ေဟာ အခုက်ေတာ့လည္း အေမရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က သတင္းစာအဖြဲ ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရျပီး ျပန္ေရာက္လိုက္ပါျပီ။ ဒါက်ေနာ္ ရဲ ့မလိမ္မိုး မလိမၼာတာေတြကို ေမ့သြားၾကျပီ ဆိုေတာ့ သေဘာေပါ့။
 
ဒီလို ကမၻာမွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံး ျခံ၀င္းထဲမွာ က်ေနာ္ေရာက္ေနတာဟာ အံမခန္းစရာ အေျပာင္းအလဲပါ။.
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို က်ေနာ္ ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္မိ ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ဒီျခံေပါက္၀ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတ ြအျပည့္ ပါတဲ့ကားတစီးစီးမ်ား ဒီျခံနား ကပ္လာတယ္ဆိုရင္ စကားေျပာစက္ေတြနဲ႔ တိုးတိုးတိုးတိုး သတင္းပို ့ၾကေတာ့တာဘဲ။
အဲဒိအခ်ိန္ေတြကမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲမေျပာနဲ ့ေဟာဒီ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းၾကီးရဲ႕ ဘယ္နားကို မွကားရပ္လို ့ မရဘူး။
အခုေတာ့လည္း ဒီျခံထဲမွာဘဲ ေဒၚစုဆီလာတဲ ့ဧည့္သည္ေတြထဲမွာ နာမည္ အၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ ့အေမရိကန္
သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္ ေတြ ့ဆုံမွာကို က်ေနာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရပါျပီ။
ဒါဟာ သုံးနွစ္ၾကာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ ့သံတမန္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္မွုေတြရဲ ့ရာဇ၀င္တင္တဲ ့ျဖစ္ရပ္ပါ။
အေမရိကန္အစိုးရ စီးပြားေရးပိ္တ္ဆို ့မွဳဟာျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြကိုသာ ထိခုိက္ေစခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားေတြကို တိုင္းျပည္ရဲ ့ၾကြယ္၀တဲ ့သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေတြကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင္ ့သလို ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ ့တာေၾကာင္ ့မေအာင္ျမင္ခဲ ့ပါဘူး။

2012/11/20

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ေတြ႔ဆံု

 
အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တို႔ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
သမၼတ အိုဘားမား ရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ဟာ စုစုေပါင္း ေျခာက္နာရီခန္႕သာ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕မနက္ပိုင္းမွာ ပထမဆုံး သမၼတဦးသိန္းစိန္ နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ႔ရာ မွာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သမၼတအိုဘားမားက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားၾကီရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သူက သတိေပးေျပာၾကားပါတယ္။ အထူးျခားဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အမည္ကို ဘားမား လို႔မသုံးႏႈံးဘဲ ျမန္မာ လို႕ သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားစဥ္မွာ ပထမဆုံးသုံးစြဲသြားခဲ႔ပါတယ္။ 
copy rights_http://burmese.voanews.com