Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/11/18

 ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာ မိသားစုေတြ ့ဆုံပြဲ အခမ္းအနား (တိုက်ိဳ)၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမိသားစု မ်ားႏွင့္ ညေန ၃း၀၀ နာရီမွ ၅း၀၀ နာရီအထိ Shinjuku Bunka Center တြင္ ထပ္မံေတြ ့ဆံု က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲ့ အေတြႊအၾကဳံမ်ား၊ လက္ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ် ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔၏ အေျခအေန ကေလးမ်ား၏ က်မၼာေရး ပညာေရး ၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပ ေဆးလာေရာက္ကုသမႈမွာ ဆက္လက္ တိုးပြါးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ အကူုအညီေထာက္ပ့့့့့့ံမႈအခ်ိဳ႔မွာ ေလ်ာ့နဲလာသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြသို ့တက္ေရာက္လာၾကသူ မ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားတို႔ကိုပါ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး နို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ကရင္မိသားစု မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ ့ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတင္းရရွိပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿