Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/11/30

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူးလား"

. "အခုလို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းလုိက္တာ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ပထမေျပာခ်င္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ စကားေျပာ
ႏိုင္ေသးတာ အခုဟာက လယ္သမားေတြက သူတုိ႔နစ္နာခ်က္ေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႔ ဆႏၵျပတာကို ဘာလုိ႔ သူတုိ႔က စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အသံုးျပ
ဳရတာလဲ။ အခုလုိ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ တတုိင္းျပည္လံုး အံုႂကြသြားႏုိင္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ သြားေနတယ္ေျပာတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူးလား"

ဦးဝင္းတင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက)
"အခုလို အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းလုိက္တာ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္လို႔ ပထမေျပာခ်င္တယ္။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ စက ားေျပာ ႏိုင္ေသးတာ အခုဟာက လယ္သမားေတြက သူတုိ႔နစ္နာခ်က္ေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း နဲ႔ ဆႏၵျပတာကို ဘာလုိ႔ သူတုိ႔က စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အသံုးျပ ဳရတာလဲ။ အခုလုိ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ တတုိင္းျပည္လံုး အံုႂကြသြားႏုိင္တာေၾကာင့္ သူတုိ႔ သြားေနတယ္ေျပာတယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိေတာင္ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ မသိဘူးလား"
ဦးဝင္းတင္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက)
 
သက္ေသပစၥည္းတစ္ခု
.........................
ဒီဓာတုလက္နက္ဟာ စုိးစြပ္တဲ့ေနရာေတြကို ပစ္ေဖာက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မီးေလာင္ေစပါတယ္။
အဲဒီေရနဲ႔ေတြ႔ထိအခါမွာ အက္စ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး အဝတ္အထည္၊ အသားေတြကုိ သာမာန္မီးခဲလုိမဟုတ္ပဲ ေလာင္ၿမိဳက္သြားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေရနဲ႔ေတြ႔ရင္ပုိၿပီး ေလာင္ၿမိဳက္ေစတယ္။ ေလာင္အားေကာင္းတယ္ေပ့ါဗ်ာ။
အဲဒါေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူေတြကုိ ေရနဲ႔ အရင္ျဖန္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွာ ယခုျမင္ေတြ႔ရတဲ့ လက္နက္ဆန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ပစ္ေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္စြာကေျပာခဲ့ပါတယ္။
အာေသာက
သက္ေသပစၥည္းတစ္ခု
.........................
ဒီဓာတုလက္နက္ဟာ စုိးစြပ္တဲ့ေနရာေတြကို ပစ္ေဖာက္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မီးေလာင္ေစပါတယ္။
အဲဒီေရနဲ႔ေတြ႔ထိအခါမွာ အက္စ္အျဖစ္ေျပာင္းလ...
ဲၿပီး အဝတ္အထည္၊ အသားေတြကုိ သာမာန္မီးခဲလုိမဟုတ္ပဲ ေလာင္ၿမိဳက္သြားပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေရနဲ႔ေတြ႔ရင္ပုိၿပီး ေလာင္ၿမိဳက္ေစတယ္။ ေလာင္အားေကာင္းတယ္ေပ့ါဗ်ာ။
အဲဒါေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူေတြကုိ ေရနဲ႔ အရင္ျဖန္းလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွာ ယခုျမင္ေတြ႔ရတဲ့ လက္နက္ဆန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကုိ ပစ္ေပါက္ခဲ့တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္စြာကေျပာခဲ့ပါတယ္။
အာေသာက
 
ဒီဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္၍ တႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကပါစုိ႔....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာသည္
အခုေတာ့ ဇာတိရုပ္ေတြ ေပၚလာၿပီမဟုတ္လား
လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ အဆုိတင္သြင္းၿပီး အေရးယူခုိင္းၾကပါ။
(ထူးထူး)
ဒီဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္၍ တႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကပါစုိ႔....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာသည္
အခုေတာ့ ဇာတိရုပ္ေတြ ေပၚလာၿပီမဟုတ္လား
လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ အဆုိတင္သြင္းၿပီး အေရးယူခုိင္းၾကပါ။
(ထူးထူး)
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ...ဒီပံုေတြကို ျမင္ေနရသေရြ႕ ...

ဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိေနသေရြ႕ ...

အစိုးရကို အယံုအၾကည္ရွိဖို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို နားလည္လက္ခံဖို႔ကို ဘယ္ျပည္သူမွ ...
စဥ္းစားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး ..။

သပိတ္စခန္းက ရဟန္းရွင္လူေတြ ဒီေလာက္မရိုင္းပါဘူး...။

လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးေပါင္းၿပီး ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့အေျခအေန ေပးေနပါလ်က္နဲ႕

အခုလို စီမံလိုက္တာဟာ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အစုိးရ ျပည္သူခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ ..... လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ (ငရဲ သား)
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ ...ဒီပံုေတြကို ျမင္ေနရသေရြ႕ ...
 ဒီလို ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိေနသေရြ႕ ...
 အစိုးရကို အယံုအၾကည္ရွိဖို႔နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို နားလည္လက္ခံဖို႔ကို ...
ဘယ္ျပည္သူမွ ...
စဥ္းစားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး ..။
 သပိတ္စခန္းက ရဟန္းရွင္လူေတြ ဒီေလာက္မရိုင္းပါဘူး...။
 လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးေပါင္းၿပီး ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ အေျခအေန ေပးေနပါလ်က္နဲ႕
 အခုလို စီမံလိုက္တာဟာ အခုလို ျပည္သူခ်စ္တဲ့ အစုိးရ ျပည္သူခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ .....

ဘာေၾကာင့္ အေရျပားေတြအထိ မီးစြဲေလာင္ရသလဲ

ဘာေၾကာင့္ အေရျပားေတြအထိ မီးစြဲေလာင္ရသလဲ
ေၾကးနီစီမံကိန္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက သပိတ္စခန္းမ်ားကို ကနဦးအေနျဖင့္ မီးသတ္ပိုက္မ်ားႏွင့္ ထိုးခြဲျခင္း၊ လူထုခ်ီတက္လာႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခြဲျခင္း၊ မီးဗံုးမ်ားျဖင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း ပစ္ခြဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း “ေတြ႔တဲ့လူ အကုန္ရိုက္ အကုန္ဖမ္း” ဟု ညာသံေပးကာ အုပ္စုလိုက္ ဝင္ေရာက္႐ိုက္နက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဧရာဝတီသို႔ေျပာသည္။
 
ယင္းသို႔ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ မီးဗံုးမ်ားမွာ ေရစိုေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ အသားအေရကို စြဲေလာင္ျခင္းကို သပိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ရေၾကာင္း မူလပက္ျဖန္းခဲ့သည့္ ေရ သို႔မဟုတ္၊ မီးဗံုးမ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ဟု သပိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက သံသယ ရွိေနၾကသည္။

ယခု အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲမႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ မီးေလာင္ဗံုးမွာ ေဖာ့စ္ေဖာရပ္စ္ ပါ၀င္သည့္ မီးေလာင္ဗံုး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အၿငိမ္းစား တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးက ေျပာေၾကာင္း မံုရြာ အေျခစုိက္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပသူမ်ားရဲ႕ သပိတ္စခန္းေတြကုိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္တုိ႔က ဒီမနက္ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းပါတယ္။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပသူမ်ားရဲ႕ သပိတ္စခန္းေတြကုိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔၀င္တုိ႔က ဒီမနက္ ၀င္ေရာက္ စီးနင္းပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဧရာ၀တီက ေဒသခံ ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးျဖစ္တ့ဲ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေတာ့ ဆႏၵျပသူ ၇၀ ၀န္းက်င္ ဒဏ္ရာ ရသြားတယ္၊ တခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္တယ္ လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။
 
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

2012/11/24

ေနျပည္ေတာ္ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြ ရဲရိုက္ဖမ္း


ေနျပည္ေတာ္ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြ ရဲရိုက္ဖမ္း
Friday, 23 November 2012 

ထိမိုးမိ ေရြလုပ္သားမ်ား ေနျပည္ေတာ္ဆီ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ေနတာကို အာဏာပိုင္ေတြက တားဆီး ရိုက္ႏွက္ျပီး ေရြလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး
ကို ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းေရြလုပ္သားေတြနဲ ့က်ေနာ္တို ့ရဲ့ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္က ေျပာၾကပါတယ္။

ႏို၀ဘၤာလ ၂၃ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ျမိဳ လွကေန ထြက္လာတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြကို နာရီ၀က္ခရီးအကြာ ေရနီစကၠဴစက္
နားမွာ ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ရိုက္ႏွက္ခဲ့တယ္လို ့ေရြလုပ္သား ကုိလွိဳင္မ်ိဳးေအာင္
က ေျပာပါတယ္။

ကိုရဲရင့္ထြန္း၊ ကုိႏိုင္၀င္း၊ ကုိေနေအာင္ထက္၊ ကိုေစာေနာင္နဲ ့ကုိရဲ၀င္းတုိ ့
၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ေရနီ ရဲစခန္းမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္လို ့ကိုယ္တိုင္
ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသူ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ကလဲ ေျပာပါတယ္။

ေရြလုပ္သားေတြဟာ ႏို၀ဘၤာ ၈ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ကေန စတင္ထြက္ခြာ
လာျပီး ေနျပည္ေတာ္အေရာက္ ခ်ီတက္ျပီး သူတို ့ရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို
 ေတာင္းဆိုတင္ျပသြားၾကမွာပါ။

DVB

Friday, 23 November 2012

ထိမိုးမိ ေရြလုပ္သားမ်ား ေနျပည္ေတာ္ဆီ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ေနတာကို အာဏာပိုင္ေတြက တားဆီး ရိုက္ႏွက္ျပီး ေရြလုပ္သား ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးကို ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း ေရြလုပ္သားေတြနဲ ့က်ေနာ္တို ့ရဲ့ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္က ေျပာၾကပါတယ္။

ႏို၀ဘၤာလ ၂၃ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ျမိဳ လွကေန ထြက္လာတဲ့ ေရြလုပ္သားေတြကို နာရီ၀က္ ခရီးအကြာ ေရနီစကၠဴစက္နားမွာ ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့တယ္လို႔ ေရြလုပ္သား ကုိလွိဳင္မ်ိဳးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ကိုရဲရင့္ထြန္း၊ ကုိႏိုင္၀င္း၊ ကုိေနေအာင္ထက္၊ ကိုေစာေနာင္နဲ႔ ကုိရဲ၀င္းတုိ႔ ၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးျပီး ေရနီ ရဲစခန္းမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္လို႔ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသူ ဒီဗြီဘီ သတင္းေထာက္ကလဲ ေျပာပါတယ္။

ေရြလုပ္သားေတြဟာ ႏို၀ဘၤာ ၈ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္ကေန စတင္ထြက္ခြာလာျပီး ေနျပည္ေတာ္အေရာက္ ခ်ီတက္ျပီး သူတို႔ရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆို တင္ျပသြားၾကမွာပါ။
Copy from - DVB

2012/11/22

ေကအဲန္ယူ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္

အဖြဲ႔အစည္းကြဲမည္ မဟုတ္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာ

အဖြဲ႔အစည္းကြဲမည္ မဟုတ္ဟု ေကအဲန္ယူ ေျပာ
ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)

စက္တင္ဘာလက ဖြင္းလွစ္ခဲ့သည့္ ဖားအံဆက္ ဆံေရးရံုးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အကြဲအၿပဲရွိ ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး-ေကအဲန္ယူ က ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “တေလာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့အေပၚ ကြဲၾကမယ္ ဆိုတဲ့သတင္း ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္  က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာ ထားကြဲ မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းကြဲမႈေတာ့ မျဖစ္ေစရဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းသေဘာထားကြဲလြဲေနမႈမ်ားကို (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရတ္အၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ိုင္တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၱအႀကိ မ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲ တမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ အခ်င္း ခ်င္း ေက်ေက် လည္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္ စြဲ ျဖင့္ ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “သေဘာ ထားကြဲလြဲ မႈေတြ ျပန္ညိွလို႔ရတာပဲဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ညိွၾကတယ္။ အဲဒီအေရးေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားထား တဲ့အတိုင္း ဗဟိုပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို လုပ္သြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္လို႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ပထမ သဘာပတိအျဖစ္ ဒုဥကၠဌ ပဒိုေဒးဗစ္ သာကေပါ၊ ဒုသဘာပတိအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မူးတူးေစးဖိုးတိ႔ု ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအၿမဲ တမ္းေကာ္ မတီ၀င္ႏွင့္ ဗဟိုအရံေကာ္မတီ၀င္ (၄၀) ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ဟု ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အဖြဲ႔အစည္း၏ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အေျခခံလမ္း စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေကအဲန္ယူက ေျပာသည္။

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္ စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ တန္းတူညီတူအခြင့္အေရး ရရွိရန္ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ ကရင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု လည္း ေကအဲန္ယူ ၏ ေၾကညာ ခ်က္က ဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူသည္ ေနာက္သက္တမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ အထိ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက်င္းပရန္ရွိသည္ဟု ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာသည္။

လာမည့္ ညီလာခံတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ကရင္လူမႈ အေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္း မ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အတြက္ ေဆြးေႏြးစရာ၊ ေျဖရွင္းစရာမ်ားကို တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္း ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေကအဲန္ယူတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္မွလည္း ေျဖၾကားရမည့္ အစီအစဥ္ရမည့္ အစီအစဥ္ရွိသျဖင့္ ညီလာခံမွာ သတ္ထားရက္ထက္ ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး အပါအ၀င္ ေကအဲန္ယူခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ၃၁ဦးပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ဖားအံၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေန႔က KNLA တပ္မဟာမ်ား ဆက္ဆံေရးဖြင့္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU ဗဟိုဌာ နခ်ဳပ္မွ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ျပန္ခဲ့သည္။ 

ထိုေန႔တြင္ပင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၁ဦးအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး၊ ပဒိုေစာေရာဂ်ာခင္ႏွင့္ ပဒိုေစာေဒးဗစ္ေထာတို႔ကို တာ၀န္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ထိပ္ ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေကအဲန္ယူဗဟို က ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ မႈအတြက္  မူလတာ၀န္မ်ား အတိုင္း ျပန္လည္ေပး အပ္ခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။

စက္တင္ဘာလက ဖြင္းလွစ္ခဲ့သည့္ ဖားအံဆက္ ဆံေရးရံုးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အကြဲအၿပဲရွိ ႏိုင္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္းမွာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး-ေကအဲန္ယူ က ယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “တေလာက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့အေပၚ ကြဲၾကမယ္ ဆိုတဲ့သတင္း ထြက္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာ ထားကြဲ မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းကြဲမႈေတာ့ မျဖစ္ေစရဘူး”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ယင္းသေဘာထား ကြဲလြဲေနမႈမ်ားကို (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရတ္အၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ အထိ ေကအဲန္ယူ ဖားအံခ႐ိုင္တြင္ က်င္းပေသာ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေက်ေက် လည္လည္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရက္ စြဲ ျဖင့္ ေက အဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက “သေဘာ ထားကြဲလြဲ မႈေတြ ျပန္ညိွလို႔ရတာပဲဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ညိွၾကတယ္။ အဲဒီအေရးေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားထား တဲ့အတိုင္း ဗဟိုပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို လုပ္သြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္လို႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

2012/11/21

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ရန္ကုန္။ ႏိို၀င္ဘာလ ၁၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲကေန အင္တာနက္ကို က်ေနာ္ က်ိဳးစားပမ္းစားသုံးေနရပါတယ္။ အခုေရးေနတဲ ့စာေၾကာင္းေတြထဲမွာ မယုံႏိုင္စရာ အဆန္းတက်ယ္ျဖစ္ရပ္ေတ ြအမ်ားၾကီးပါ၀င္ေနပါတယ္။
တကယ္ကို ထူးဆန္းတဲ ့ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ က်ေနာ္ေရာက္ေနတာပါ။

ဒီနိုင္ငံက မတရားမွဳေတြဖိနွိပ္မွုေတြကို သတင္းေရးခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္ ့ကိုနွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ ့ပါတယ္။
ေဟာ အခုက်ေတာ့လည္း အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က သတင္းစာအဖြဲ ့အေနနဲ ့က်ေနာ္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရျပီး ျပန္ေရာက္လိုက္ပါျပီ။ ဒါက်ေနာ္ ရဲ ့မလိမ္မိုးမလိမၼာတာေတြကို ေမ ့သြားၾကျပီဆိုေတာ့ သေဘာေပါ့။

ဒီလို ကမၻာမွာအေက်ာ္ၾကားဆုံးျခံ၀င္းထဲမွာ က်ေနာ္ေရာက္ေနတာဟာ အံမခန္းစရာ အေျပာင္းအလဲပါ။.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို က်ေနာ္ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိ ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ဒီျခံေပါက္၀ကို ေစာင့္ၾကည္ ့ေနျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြအျပည္ ့ပါတဲ ့ ကားတစီးစီးမ်ား ဒီျခံနားကပ္လာတယ္ဆိုရင္ စကားေျပာစက္ေတြနဲ ့တိုးတိုးတိုးတိုးသတင္းပို ့ၾကေတာ့တာဘဲ။

အဲဒိအခ်ိန္ေတြကမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲမေျပာနဲ ့ေဟာဒီတကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းၾကီးရဲ ့ဘယ္နားကို မွကားရပ္လို ့မရဘူး။

အခုေတာ့လည္းဒီျခံထဲမွာဘဲ ေဒၚစုဆီလာတဲ ့ဧည့္သည္ေတြထဲမွာ နာမည္အၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ ့အေမရိကန္
သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္ေတြ ့ဆုံမွာကို က်ေနာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရပါျပီ။

ဒါဟာ သုံးနွစ္ၾကာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ ့သံတမန္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္မွုေတြရဲ ့ရာဇ၀င္တင္တဲ ့ျဖစ္ရပ္ပါ။

အေမရိကန္အစိုးရ စီးပြားေရးပိ္တ္ဆို ့မွဳဟာျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြကိုသာ ထိခုိက္ေစခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြကို တိုင္းျပည္ရဲ ့ၾကြယ္၀တဲ ့သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင္ ့သလို ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ ့တာေၾကာင္ ့မေအာင္ျမင္ခဲ ့ပါဘူး။

၂၀၀၉ခုနွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရဟာ ဘာမားလို ့ေခၚတြင္ေနဆဲျဖစ္တဲ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိတဲ ့မူ၀ါဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ ့အေျဖကေတာ့ ျမန္မာအေပၚထားတဲ ့သေဘာထားကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ ့ ဒီေစ့စပ္ညိွႏႈိုင္းမွုကို အားလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျပီး ဘယ္လို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမလဲဆိုတာ အေသအခ်ာမခန့္မွန္းႏိုင္ခဲ ့ပါဘူး။

အခုဒီျခံထဲမွာရွိတဲ ့အရာရွိၾကီးေတြကေတာ့ ဒီလိုေျပာင္းလဲမွုေတြ အတြက္သူတို ့အံၾသ၀မ္းသာရတာကို ပြင့္ပြင္းလင္းလင္းကို ထုတ္ေျပာၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလြတ္တာ နွစ္နွစ္ေလာက္ပဲရွိေသးတာနဲ ့ဒီမိုကေရစီကို သြားရာလမ္းေၾကာင္းကလည္း တလြဲၾကီးျဖစ္ေနတာကို မေမ ့သင့္ဘူးဆိုတာကိုပါ။

အခုေတာ့ေဒၚစုဟာ လြတ္ေျမာက္ရုံသာမက ကမၻာအရပ္ရပ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ ့ပါေတြ ့ဆုံေနပါျပီ။

သူဟာလႊတ္ေတာ္အမတ္တေယာက္ ျဖစ္ေနျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေတာင္ ေဒၚစုဟာ တေန့မွာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို ့ေျပာၾကားေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ ့ဒီရလဒ္ေတြေပ်ာက္ပ်က္မသြားဖို ့အေရးၾကီးပါတယ္။
ႏိုင္ငံရဲ ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈကလည္း အေျခအေန အေတာ္ဆိုးေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ ့၂၅ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ မီးမရသလို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုကလည္း အေတာ္နိမ့္က်ေနပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုျပႆနာေတြကလည္း ရွိေနျပီး ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ ့အေနာက္ပိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ ့ျပႆနာေတြဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲပါ။

စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးနဲ ့လူမွဳေရးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သလို ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလည္း သံတိုင္ေတြေနာက္မွာ ရွိေနဆဲပါ။။

ဒါေပမဲ့ အရင္တုန္းက ဘယ္တုန္းကမွမရွိခဲ့တ့ဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တရားေတြေတာ့ ဒီနိုင္ငံမွာရွိလာပါျပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ဥယ်ာဥ္ထဲက နွင္းဆီပန္းရနံ႔ေတြလည္း ေလထဲမွာ သင္းပ်ံလာပါတယ္။ နွင္းဆီနံ ့ေတြနဲ ့အတူဒီေလထုထဲမွာ ရေနတဲ့ အရာတခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။
ဒါကေတာ့ အင္တာနက္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလို အင္တာနက္သုံးရတာ ေနွးေကြးေစ်းၾကီးရုံတင္မက ကန္ ့သတ္ခ်က္ေတြမ်ားတဲ ့တိုင္းျပည္တခုမွာ အခုလို ပန္းျခံထဲကေနၾကိဳးမဲ ့အင္တာနက္သုံးျပီး အီးေမးလ္ေတြစာေတြ ပို ့ေနရတာ
တကယ္ ့ကို မယုံႏိုင္စရာၾကီးပါ။

မယုံရင္လည္းပုံျပင္လို ့သာမွတ္လိုက္ပါေတာ့။ ထပ္ေျပာရအုန္းမယ္။ က်ေနာ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျခံထဲကေန အင္တာနက္သုံးေနပါတယ္။h

CNN သတင္းေထာက္ Dan Rivers, CNN ၏ Miracles in Suu Kyi's secret garden ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။
ဓာတ္ပုံ ျမတ္မြန္မွ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  Burma-Newselite တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo From :Burma-Newselite
Photo From :Burma-Newselite
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ရန္ကုန္။ ႏိို၀င္ဘာလ ၁၉
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲကေန အင္တာနက္ကို က်ေနာ္ က်ိဳးစားပမ္းစား သုံးေနရပါတယ္။ အခုေရးေနတဲ ့စာေၾကာင္းေတြထဲမွာ မယုံႏိုင္စရာ အဆန္းတက်ယ္ ျဖစ္ရပ္ေတ ြအမ်ားၾကီး ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ တကယ္ကို ထူးဆန္းတဲ့ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာ က်ေနာ္ ေရာက္ေနတာပါ။
ဒီနိုင္ငံက မတရားမွဳေတြ ဖိနွိပ္မွုေတြကို သတင္းေရးခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ကို နွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခဲ ့ပါတယ္။ ေဟာ အခုက်ေတာ့လည္း အေမရိကန္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က သတင္းစာအဖြဲ ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရျပီး ျပန္ေရာက္လိုက္ပါျပီ။ ဒါက်ေနာ္ ရဲ ့မလိမ္မိုး မလိမၼာတာေတြကို ေမ့သြားၾကျပီ ဆိုေတာ့ သေဘာေပါ့။
 
ဒီလို ကမၻာမွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံး ျခံ၀င္းထဲမွာ က်ေနာ္ေရာက္ေနတာဟာ အံမခန္းစရာ အေျပာင္းအလဲပါ။.
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို က်ေနာ္ ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္မိ ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကဆိုရင္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ဒီျခံေပါက္၀ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတ ြအျပည့္ ပါတဲ့ကားတစီးစီးမ်ား ဒီျခံနား ကပ္လာတယ္ဆိုရင္ စကားေျပာစက္ေတြနဲ႔ တိုးတိုးတိုးတိုး သတင္းပို ့ၾကေတာ့တာဘဲ။
အဲဒိအခ်ိန္ေတြကမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ့ျခံထဲမေျပာနဲ ့ေဟာဒီ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းၾကီးရဲ႕ ဘယ္နားကို မွကားရပ္လို ့ မရဘူး။
အခုေတာ့လည္း ဒီျခံထဲမွာဘဲ ေဒၚစုဆီလာတဲ ့ဧည့္သည္ေတြထဲမွာ နာမည္ အၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ ့အေမရိကန္
သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္ ေတြ ့ဆုံမွာကို က်ေနာ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရပါျပီ။
ဒါဟာ သုံးနွစ္ၾကာ ခက္ခဲနက္နဲတဲ ့သံတမန္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္မွုေတြရဲ ့ရာဇ၀င္တင္တဲ ့ျဖစ္ရပ္ပါ။
အေမရိကန္အစိုးရ စီးပြားေရးပိ္တ္ဆို ့မွဳဟာျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြကိုသာ ထိခုိက္ေစခဲ့ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားေတြကို တိုင္းျပည္ရဲ ့ၾကြယ္၀တဲ ့သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ေတြကို လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင္ ့သလို ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစခဲ ့တာေၾကာင္ ့မေအာင္ျမင္ခဲ ့ပါဘူး။

2012/11/20

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ေတြ႔ဆံု

 
အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တို႔ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
သမၼတ အိုဘားမား ရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ဟာ စုစုေပါင္း ေျခာက္နာရီခန္႕သာ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕မနက္ပိုင္းမွာ ပထမဆုံး သမၼတဦးသိန္းစိန္ နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ႔ရာ မွာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သမၼတအိုဘားမားက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားၾကီရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သူက သတိေပးေျပာၾကားပါတယ္။ အထူးျခားဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အမည္ကို ဘားမား လို႔မသုံးႏႈံးဘဲ ျမန္မာ လို႕ သတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာၾကားစဥ္မွာ ပထမဆုံးသုံးစြဲသြားခဲ႔ပါတယ္။ 
copy rights_http://burmese.voanews.com

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမမွာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရတ္ အိုဘားမားရဲ႔ သမိုင္း၀င္ မိန္႔ခြန္း (အစအဆုံး)

 

Video by - DVB Burmese
ဒီတကၠသိုလ္ကုိ ေလးစားလုိ႔
----------------------------
ဒီကုိေရာက္လာျခင္းတခုကေတာ့ ဒီတကၠသိုလ္ကုိ ေလးစားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ကိုလုိနီဆန္႔က်င္ေရးကို စ...
တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာပဲ ကိုေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို မစတင္ခင္မွာ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာပဲ ဦးသန္႔က ကုလသမဂၢကို မဦးေဆာင္ခင္မွာ ဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာပဲ ကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကုိ ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကုိ ေရြးခ်ယ္မိန္႔ခြန္းေျပာရျခင္း
အေပၚ အုိဘားမား၏ ရွင္းလင္းခ်က္။
----------------------------------------------------------------

ဒီေန ့သမၼတ အိုဘားမားရဲ ့အၾကိဳက္ဆံုး စကားေျပာပါဆိုရင္..

- အေမရိကန္မွာ ကမာၻေပၚမွာ အင္အားအႀကီးဆုံး စစ္တပ္ရွိေပမယ့္၊ ဒီစစ္တပ္ဟာ အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို နာခံရပါတယ္။

- က်ေနာ္တုိ႔ ကိုယ္တိုင္ဟာ သမၼတ ႏုိင္ငံေတာ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဆုိေပမယ့္ က်ေနာ္ရဲ႕ ဆႏၵတုိင္းကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ အတင္းအၾကပ္ အတည္ျပဳခုိင္းလို႔ မရပါဘူး။

- ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တရားသူႀကီးေတြကို က်ေနာ္က ခန္႔အပ္ရတာ ဆုိေပမယ့္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမွာ က်ေနာ္၀င္ ပါလို႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေမရိကားမွာ
ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးငယ္ေလး ကေန၊ သမၼတအထိ အားလုံးဟာ ဥပေဒေအာက္မွာ
တညီတညာတည္း ျဖစ္ေနလို႔ပါ။

(အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား)
(19-11-2012)
(၁၉ - ၁၁ - ၂၀၁၂) သမိုင္းဝင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ
 ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျဖဴေတာ္ 
ဓါတ္ပုံ - ခြန္ ဒီးယမ္  
 video by Khu Daun 

 ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆႏၵျပင္းထန္တဲ့ ဂုဏ္သေရေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စိတ္အားတက္ႂကြခဲ့ရပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏႇလုံးသားထဲမႇာ ေတာက္ေလာင္ေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လူသားကုိမႇ အက်ဥ္းခ်ထားလုိ႔မရဘူးဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ " ကြၽန္ေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တုန္းက အေၾကာက္တရားနဲ႔ အုပ္စုိးေနတဲ့ အစုိးရေတြဆီကုိ ''ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ လက္သီးဆုပ္ကုိ ျဖည္ဖုိ႔ဆႏၵရႇိမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္ကမ္းေပးမႇာပါ''လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ သတင္းစကားတစ္ခု ပါးခဲ့ပါတယ္။ ... (အုိဘားမား) 
By; Sept Thway

2012/11/18

 ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာ မိသားစုေတြ ့ဆုံပြဲ အခမ္းအနား (တိုက်ိဳ)၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမိသားစု မ်ားႏွင့္ ညေန ၃း၀၀ နာရီမွ ၅း၀၀ နာရီအထိ Shinjuku Bunka Center တြင္ ထပ္မံေတြ ့ဆံု က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲ့ အေတြႊအၾကဳံမ်ား၊ လက္ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ် ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔၏ အေျခအေန ကေလးမ်ား၏ က်မၼာေရး ပညာေရး ၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပ ေဆးလာေရာက္ကုသမႈမွာ ဆက္လက္ တိုးပြါးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ အကူုအညီေထာက္ပ့့့့့့ံမႈအခ်ိဳ႔မွာ ေလ်ာ့နဲလာသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြသို ့တက္ေရာက္လာၾကသူ မ်ားမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားတို႔ကိုပါ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး နို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန ့တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ကရင္မိသားစု မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ ့ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတင္းရရွိပါသည္။

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနား (တိုက်ိဳ)

 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ NGO အဖြဲ႔မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတို႔ပါ ေတြ႔ဆုံသည့္ အခမ္းအနားကို တိုက်ိဳရွိ နိပြန္းေဖါင္းေဒးရွင္း အေဆာက္အဦး၌ ညေန ၂း၀၀ နာရီမွ ၅း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္ ေဆးခန္း စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲ့ အေတြႊအၾကဳံမ်ား၊ လက္ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ် ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔၏ အေျခအေန ကေလးမ်ား၏ က်မၼာေရး ပညာေရး ၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပ ေဆးလာေရာက္ကုသမႈမွာ ဆက္လက္ တိုးပြါးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ အကူုအညီေထာက္ပ့့့့့့ံမႈအခ်ိဳ႔မွာ ေလ်ာ့နဲလာသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားတို႔ကိုပါ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
 
မိုင္းေက်ာ္ဦး

ေျမာက္ကုိရီးယားနဲ႔ ျမန္မာ စစ္ေရးမဆက္ဆံဖုိ႔ အုိဘားမားေျပာမည္

အေမရိကန္ သမၼတ ဘရက္အိုဘားမား။ (ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၂)။
 
ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားနဲ႔ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံေနတာ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖုိ႔ တနလၤာေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္လာတဲ့အခါ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္အိုဘားမား က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ တုိက္တြန္းသြားဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ အရာရွိေတြ ေျပာတဲ့ အေၾကာင္း စေနေန႔က ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယားနဲ႔ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနတာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ သမၼတ အုိဘားမားက ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသြားမယ့္ အေၾကာင္း လက္ေထာက္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး အႀကံေပး အရာရွိ ဘန္႐ုဒ္စ္ (Ben Rhodes) က သမၼတ အုိဘားမား စီးႏွင္း လုိက္ပါလာတဲ့ Air Force One ေလယာဥ္ေပၚမွာ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာလုိက္တာပါ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရ ဘက္ကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဘက္ကုိ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနတာကုိ ေတြ႔ရၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယားနဲ႔ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံေနတာေတြ ျဖတ္ေတာက္ ပစ္ဖုိ႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ထပ္ေလာင္း ဖိအားေပးသြားမွာ ျဖစ္တတယ္လုိ႔ ဘန္႐ုဒ္စ္ က ေျပာပါတယ္။

သမၼတ အုိဘားမားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ထုိင္းနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံေတြကုိ တရား၀င္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ဖုိ႔ အာရွတုိက္ကုိ သြားေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ အုိဘားမားဟာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ အာဆီယံ ထိပ္သီး စည္းေ၀းပြဲကုိလည္း တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း တုိင္းျပည္စီးပြား ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ေပးထားတဲ့ ကတိေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အာရွတုိက္ကုိ အာ႐ုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွတုိက္ဟာ အနာဂတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေတြမွာ အေရးပါတဲ့ ဆုံခ်က္ ေဒသျဖစ္တယ္ ဆုိတာ သမၼတ အုိဘားမား အစုိးရက ေျပာထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ 
copy rights_ http://burmese.voanews.com/content/obama-burma-11-17-12/1548220.html

2012/11/14

ရွမ္းတပ္မေတာ္ကို ျမန္မာအစိုးရ တပ္ရင္း ၆ ရင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္

ရွမ္းတပ္မေတာ္ကို ျမန္မာအစိုးရ တပ္ရင္း ၆ ရင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္
===================================

သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီအား ယခုလဆန္းပိုင္းအတြင္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က တပ္ရင္း ၆ ရင္းသုံး၍ ၄ ႀကိမ္ထက္ မနည္း ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲအႀကိမ္ေရ ၅၀ ထက္မနည္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း SSPP/SSA သတင္းရပ္ကြက္ ကေျပာသည္။


“ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ကေန နိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔အထိ တိုက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြါးၿပီးၿပီ။ ဒါက်ေနာ္တို႔ရဲ့ တပ္စခန္းတခုကို ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က တပ္ရင္း ၆ ရင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနတာဘဲ။ အဲဒီေဒသထဲက ရွိရင္းစြဲတပ္ရင္း ၄ ရင္းအျပင္ ျပည္မက တပ္ရင္း ၂ ရင္းကိုပါ ထပ္ေခၚၿပီးတိုက္ခိုက္ေနတာေလ။ က်ေနာ္တို႔ SSPP/SSA ကေတာ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ စားပြဲေပၚမွာ ေအးေအးေဆးေဆး ေဆြးေႏြးတဲ့မူဝါဒကိုက်င့္သုံးပါတယ္။ စတင္တိုက္ခိုက္တာလုံး၀ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္ လုံး၀ အာမခံ ေျပာနိုင္ပါတယ္” ဟု သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ဒုအတြင္းေရးမွူး ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုင္းထူးက ေျပာပါ သည္။

သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ ၆၁၂ စခန္းရွိရာ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၌ ျမန္မာစစ္တပ္က ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေသေၾကဒဏ္ရာရမွုရွိေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။

“ ၃၁ ရက္မွာတႀကိမ္၊ ၂ ရက္မွာတႀကိမ္၊ ၄ ရက္မွာတႀကိမ္၊ ၉ ရက္ေန႔မွာတႀကိမ္။ ေသေၾကက်ဆုံးတာကေတာ့ ဗမာ့ တပ္ မေတာ္ ဘက္ကေပါ့ဗ်ာ။ ဗိုလ္မွူးတေယာက္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၇ ေယာက္က်တယ္။ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွုအနည္းအက်ဥ္းရွိတယ္။ က်ဆုံးတာေတာ့မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔က ခံစစ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့နယ္ေျမဘဲေလ ” ဟု ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုင္းထူးက ေျပာပါသည္။

SSPP/SSA ၏မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ တပ္မဟာ ၆၁၂ တပ္စခန္းအား ယခု တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅ ရင္းရွိရာ ေက်ာက္မဲအေျခစိုက္ ခမရ ၅၀၁၊ ၅၀၂၊ ၅၀၃၊ ခလရ ၂၃ အျပင္ ေအာင္လံမွ ခလရ ၇၁၊ မႏၲေလးမွ ခလရ ၉၅ တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာျပသည္။

ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုင္းထူးက - “က်ေနာ္တို႔ဟာ သူတို႔ေျပာသလို ေသာင္းက်န္းသူ - မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရတပ္ကို အရင္ စ ပစ္ တာမရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ တိုက္ခိုက္မွုဆိုတာကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ပါတယ္။ ဗမာတပ္မေတာ္က စပစ္လာရင္ေတာ့ ခုခံရပါတယ္” ဟု ေျဖရွင္းေျပာဆိုသြားပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလလယ္ကလည္း သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၏ တပ္သား ၄၀ ေက်ာ္အား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟုဆိုကာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ေသးသည္။ SSPP/SSA ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရ အပစ္ရပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း တႏွစ္တာကာလ အတြင္း တိုက္ပြဲေပါင္း အႀကိမ္ ၅၀ ထက္မနည္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာသည္။
-(သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္)https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410181889050259&set=a.113611365373981.12303.100001753555387&type=1&relevant_count=1&ref=nf

သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီအား ယခုလဆန္းပိုင္းအတြင္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က တပ္ရင္း ၆ ရင္းသုံး၍ ၄ ႀကိမ္ထက္ မနည္း ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲအႀကိမ္ေရ ၅၀ ထက္မနည္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း SSPP/SSA သတင္းရပ္ကြက္ ကေျပာသည္။
“ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ကေန နိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔အထိ တိုက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြါးၿပီးၿပီ။ ဒါက်ေနာ္တို႔ရဲ့ တပ္စခန္းတခုကို ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္က တပ္ရင္း ၆ ရင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနတာဘဲ။ အဲဒီေဒသထဲက ရွိရင္းစြဲတပ္ရင္း ၄ ရင္းအျပင္ ျပည္မက တပ္ရင္း ၂ ရင္းကိုပါ ထပ္ေခၚၿပီး တိုက္ခိုက္ေနတာေလ။ က်ေနာ္တို႔ SSPP/SSA ကေတာ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ စားပြဲေပၚမွာ ေအးေအးေဆးေဆး ေဆြးေႏြးတဲ့ မူဝါဒကိုက်င့္သုံးပါတယ္။ စတင္ တိုက္ခိုက္တာလုံး၀ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္ လုံး၀ အာမခံ ေျပာနိုင္ပါတယ္” ဟု သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ဒုအတြင္းေရးမွူး ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုင္းထူးက ေျပာပါ သည္။
သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ တပ္မဟာ ၆၁၂ စခန္းရွိရာ သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၌ ျမန္မာစစ္တပ္က ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေသေၾကဒဏ္ရာရမွုရွိေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။

2012/11/13

ျခိမ္းေျခာက္ခံရတဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြတ္ေဒါင္းကြမ္းယာဆုိင္ေလး.....

ျခိမ္းေျခာက္ခံရတဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြတ္ေဒါင္းကြမ္းယာဆုိင္ေလး...... ရဲ႕ တုိင္စာ...

ကၽြန္ေတာ္ေမာင္စည္သူသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ကလြင္ရပ္ 17 အခြန္လြတ္ေစ်း
ကၽြဲကူးလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ '' ၿမိဳ႕ေတာ္ခြတ္ေဒါင္း " ဟုေသာ ဆုိင္အမည္ျဖင့္
ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ၾက
ီးမ်ားအား မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ
ဂုဏ္ျပဳ၍ ေအးခ်မ္းစြာ ကြမ္းယာဆိုင္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္၍ ဘ၀ရပ္တည္
ကာေနပါသည္။
ဆုိင္ဖြင့္၍ (၁)လႏွင့္(၇)ရက္အၾကာ(4.1.2012)ရက္ေန႔ည(6:35)အခ်ိန္ တြင္ ၿမိတ္(မလခ)မွ ေမာင္ေက်ာ္ဆန္းဦး(အဘ. ဦးေက်ာ္ႏုိင္)မွာ ကၽြန္ေတာ့္
ဆုိင္အတြင္းေစ်း၀ယ္ေနေသာ ျပည္သူ(4)ဦးအား အေၾကာင္းမဲ့ ငွက္ၾကီးေတာင္ ဓါးျဖင့္ခုတ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဆို္င္အတြင္းေစ်းေရာင္းေနေသာ
ကၽြန္ေတာ့္အားလည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါေၾကာင္းကုိ သက္ေသေတြနဲ႔အတူ
ၿမိိတ္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္တုိင္ၾကားခဲ႔ေသာ္လဲ စခန္းမႈး၏ ျဖန္ေျဖမႈ ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေက်ေအးေပးခဲ႔ရပါတယ္....

ယခုအခါ (2.11.2012 )ရက္ေန႔ ည 7:38 အခ်ိန္ ေဆးတပ္မွ ကားေမာင္းတပ္သား ၾကပ္ၾကီးေခၚ ေအာင္ေက်ာ္မင္းႏွင့္ (မလခ) စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ၾကပ္ၾကီး ျမင့္ေဇာ္ဦးမွ ကၽြန္ေတာ့္အား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ၄င္း၏ ဆုိင္အား ဘယ္ႏွစ္ရက္ဖြင့္ခ်င္ေသးလဲဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။..

ထုိသုိ႔ျဖစ္ပြားပုံမွာ ေမာင္စည္သူ၏ ဆုိင္၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဂုဏ္ျပဳ သီခ်င္းမ်ား ဖြင့္ထားျခင္း၊ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ သီခ်င္း မ်ားဖြင့္ထားမႈအေပၚ မေက်နပ္သျဖင့္ အခုလုိျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ ဟု သိရပါသည္။...

ျခံဳငုံၾကည့္ရမည္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္သားေတြ ကုိယ္တုိင္က သူတုိ႔ တပ္မေတာ္
ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မုန္းတီးစိတ္မ်ဳိး ဘယ္လုိေရာက္သြားလဲ၊
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဒီလုိမ်ဳိး သြန္သင္ဆုံးမခဲ႔သလား ဆုိတာကုိ ေတာ့ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပဲ သိပါလိမ့္မည္.........


သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ မွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္
သမၼတၾကီး ကုိယ္တုိင္ ဒီမုိကေရစိီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ ကာလ
တြင္ ဒီလုိျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး ေနာက္ေႏွာင္ မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေပးေစခ်င္ လို႔ တင္ျပလုိက္ရပါသည္
..............................................................................
Reference and Credit to ^..^

News Of Myeik...
NOM
ကၽြန္ေတာ္ေမာင္စည္သူသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ကလြင္ရပ္ 17 အခြန္လြတ္ေစ်း ကၽြဲကူးလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ '' ၿမိဳ႕ေတာ္ခြတ္ေဒါင္း " ဟုေသာ ဆုိင္အမည္ျဖင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ားအား မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ ဂုဏ္ျပဳ၍ ေအးခ်မ္းစြာ ကြမ္းယာဆိုင္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္၍ ဘ၀ရပ္တည္ကာ ေနပါသည္။

 ဆုိင္ဖြင့္၍ (၁)လႏွင့္(၇)ရက္ အၾကာ(4.1.2012)ရက္ ေန႔ည(6:35)အခ်ိန္ တြင္ ၿမိတ္(မလခ)မွ ေမာင္ေက်ာ္ဆန္းဦး (အဘ. ဦးေက်ာ္ႏုိင္)မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ဆုိင္အတြင္း ေစ်း၀ယ္ေနေသာ ျပည္သူ(4)ဦးအား အေၾကာင္းမဲ့ ငွက္ၾကီးေတာင္ ဓါးျဖင့္ ခုတ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ဆို္င္အတြင္း ေစ်းေရာင္းေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္အားလည္း ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ ခဲ႔ပါေၾကာင္းကုိ သက္ေသေတြနဲ႔အတူ ၿမိိတ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ တုိင္ၾကားခဲ႔ေသာ္လဲ စခန္းမႈး၏ ျဖန္ေျဖမႈႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ ေက်ေအးေပးခဲ႔ရပါတယ္....

ယခုအခါ (2.11.2012 ) ရက္ေန႔ ည 7:38 အခ်ိန္ ေဆးတပ္မွ ကားေမာင္းတပ္သား ၾကပ္ၾကီးေခၚ ေအာင္ေက်ာ္မင္းႏွင့္ (မလခ) စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ၾကပ္ၾကီး ျမင့္ေဇာ္ဦးမွ ကၽြန္ေတာ့္အား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ၄င္း၏ ဆုိင္အား ဘယ္ႏွစ္ရက္ ဖြင့္ခ်င္ေသးလဲဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။..

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပြားပုံမွာ ေမာင္စည္သူ၏ ဆုိင္၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဂုဏ္ျပဳ သီခ်င္းမ်ား ဖြင့္ထားျခင္း၊ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ သီခ်င္း မ်ားဖြင့္ထားမႈအေပၚ မေက်နပ္သျဖင့္ အခုလုိ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ ဟု သိရပါသည္။...

ျခံဳငုံၾကည့္ရမည္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္သားေတြ ကုိယ္တုိင္က သူတုိ႔ တပ္မေတာ္ ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ မုန္းတီးစိတ္မ်ဳိး ဘယ္လုိေရာက္သြားလဲ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဒီလုိမ်ဳိး သြန္သင္ ဆုံးမခဲ႔သလား ဆုိတာကုိ ေတာ့ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပဲ သိပါလိမ့္မည္.........

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ မွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ သမၼတၾကီး ကုိယ္တုိင္ ဒီမုိကေရစိီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ ကာလတြင္ ဒီလုိျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိး ေနာက္ေႏွာင္ မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေပးေစခ်င္ လို႔ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။
သတင္းရင္းျမစ္ - News of Myanmar
ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ လႈပ္သြားခဲ့ေသာ ငလွ်င္သတင္း BBC WORLD NEWS မွ တင္ျပခ်က္....၊


 Khu Daun အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ ကူးယူခဲ့ပါသည္။

2012/11/11

ေရႊဘို ငလ်င္ လူ ၆ ဦးထက္ မနည္း ေသဆုံး

Photo From :Eleven Media Group
မႏၱေလးစြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီ စိန္ဖူးေတာ္ေျမခ 

ယေန႔လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေျမငလွ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ရွိစြယ္ေတာ္ျမတ္ေစတီေတာ္၏စိန္ဖူးေတာ္ေျမခခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ —

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  Eleven Media Group တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo From :Eleven Media Group
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုခရိုင္၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၄၅မိုင္ခန္႕အကြာ ေက်ာက္ေျမာင္းကို ဗဟိုျပဳျပီး ရစ္ခ်္တာစေကးလ္ ၆.၈ အဆင့္ရွိ ငလွ်င္တစ္ခု ယေန႕နံနက္ ၇နာရီ ၄၂မိနစ္ ၃၇စကၠန္႕ လႈပ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၆ဦး ရွိခဲ့သည္။
ထို႕ျပင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေန႕လည္ ၁နာရီခြဲခ်ိန္ထိ မႏၱေလးတိုင္း စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊတြင္းလုပ္သား ၁၁ဦး တြင္းထဲတြင္ ပိတ္မိလွ်က္ရွိေနသည္။
ေသဆုံးသူမ်ားမွာ ေက်ာက္ေျမာင္းႏွင့္ စဥ့္ကူးဆက္ႏြယ္ေသာ ျမစ္ကူးတံတား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေသဆုံးသူ ၂ ဦး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕ က်ည္ေတာက္ေပါက္ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ေသဆုံးသူ ၂ဦး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ႏြယ္ရုံ ေက်းရြာတြင္ ေသဆုံးသူ ၁ဦးႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေသြးလန္႕ေသဆုံးသူ ၁ဦး စုစုေပါင္း ၆ဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း ဧရာဝတီက စံုစမ္းသိရွိရသည္။
ေျမငလွ်င္အင္အားျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ေရႊဘုိ၊ ခင္ဦး၊ ေရဦး၊ တန္႕ဆည္၊ ဇီးကုန္း၊ ကန္႕ဘလူ၊ မုံရြာ၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး၊ မိုးကုတ္ရွိ ေနအိမ္မ်ား ၿပိဳက် အက္ကြဲခဲ့ရျပီး ေစတီပုထိုး အျပိဳအပ်က္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
Copy from - The Irrawaddy (Burmese Version)

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ အေရႇ႕ေျမာက္ဘက္ကို ဗဟုိျပဳကာ ရစ္ခ်္တာစေကး (၆ .၈)ရႇိ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္ ေသဆုံးထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားရွိၿပီး ပ်က္စီးဆုံးရႈးံမႈမ်ားႏိုင္

 ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဓါတ္ပံုမ်ား
ရတနာသိဃၤ တံတား(ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား) ၿပိဳက်
Sunday, 11 November 2012

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ အေရႇ႕ေျမာက္ဘက္ကို ဗဟုိျပဳကာ ရစ္ခ်္တာစေကး (၆ .၈)ရႇိ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္၊စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မံုရြာ၊ မိတၴီလာႏႇင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ငလ်င္သက္ေရာက္မႈရႇိခဲ့ ။
ေရႊဘိုၿမိဳ႕၏ အေရႇ႕ေျမာက္ဘက္ကို ဗဟိုျပဳကာ ရစ္ခ်္တာစေကး(၆ .၈)ရႇိ အင္အားျပင္းငလ်င္တစ္ခု ယေန႔(၁၁-၁၁-၂၀၁၂)နံနက္ (၇း၄၂)မိနစ္ခန္႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏႇင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနမႇ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါ အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မံုရြာ၊ မိတၴီလာႏႇင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီး တစ္၀ိုက္တြင္ ငလ်င္သက္ေရာက္မႈရႇိခဲ့ၿပီး ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ အခ်ဳိ႕ရႇိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္တပ္စခန္းကို အစိုးရတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္

2012-11-10
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းေဒသရွိ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕စခန္းခ်ထား တဲ့ ေတာင္ကုန္းကို အစိုရတပ္က တိုက္ခိုက္တာေၾကာင့္ ဆုတ္ေပးလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ပေလာင္တပ္စခနး္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္တာဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ဖမ္းဆီးတာနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။
Photo: RFA/Moe Thu Aung
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီခရိုင္တြင္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ား
မေန႔က မနက္ ၉နာရီေလာက္မွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မိုင္းဝီးၿမိဳ႕နယ္အစပ္ရွိ TNLA တပ္က စခန္းထိုင္ထားတဲ့ ထပ္ခ်ပ္ ဆိုတဲ့ေတာင္ကုန္းကို အစိုးရတပ္က လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ၿပီး သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အဲဒီလမ္းမွာသြားလာေနတဲ့ ကုန္သည္တစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။

"အဲဒီ ထပ္ခ်ပ္ မုံး၀ါးတစ္ေလွ်ာက္မွာျဖစ္တာ ဗမာတပ္ေတြက တအာင္းတပ္စခန္းခ်ေနတဲ့ေနရာကို ၀င္တိုက္တယ္။မနက္ ၉ နာရီ ကေနစျဖစ္တယ္ ျဖစ္လိုက္နားလိုက္နဲ႔ ၂နာရီက အသံတိတ္သြားတယ္ဗ်။ ပေလာင္တပ္က ဆုတ္သြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အရင္တံုးက ပေလာင္ေတြ တပ္စြဲထားတဲ့ေနရာမွာ လက္နက္ႀကီးနဲ႔တအားပစ္လို႔ ပေလာင္အဖြဲ႔ေတြက ဆုတ္ေပးထားတာ အခုအဲဒီေနရာမွာ အစိုးရတပ္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ေနရာယူထားတယ္ဗ်။ အခု ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနကေတာ့ သြားေရးလာေရးကေတာ့ တန္႔တံုးပဲရွိေသးတယ္"

အစိုးရတပ္က ခလရ ၁၃၀၊ ၁၄၄ ၊ ခမရ ၅၀၁ စတဲ့တပ္ေတြပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီေတာင္ကုန္းကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး အခု အဲဒီေနရာကို ခလရ ၁၃၀ တပ္က ေနရာယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

2012/11/09

ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသူ စိုင္းေနာ္ခမ္း အယူခံ၀င္မည္

Published on November 8, 2012 by ဒီဗြီဘီ
လူသတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈေတြနဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တရားရံုးက ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား စိုင္းေနာ္ခမ္းကို ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို့ အယူခံ၀င္မယ္လို့ ေဆြမ်ိုးနီးစပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္ ေအာက္တိုဘာလက မဲေခါင္ျမစ္ထဲမွာ တ႐ုတ္သေဘၤာသား ၁၃ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အဓိကတရားခံအေနနဲ့ စိုင္းေနာ္ခမ္းကို သူ့ေနာက္လိုက္ ၃ ဦးနဲ့အတူ တ႐ုတ္နုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမို့ တရားရံုးက စစ္ေဆးျပီး နို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန့မွာ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။

ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စုိင္းေနာ္ခမ္းက ၀န္ခံေျဖာင့္ခ်က္ေပးျပီးတဲ့ေနာက္ တရား႐ုံးက စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဖို့ မိသားစုေတြ ငွားရမ္းထားတဲ့ ေ႐ွ့ေနကတဆင့္ တရားရံုးမွာ အယူခံ၀င္မယ္လို့ စိုင္းေနာ္ခမ္းရဲ့ဆရာ အမ္တီေအတပ္မႉးေဟာင္း ဗိုလ္မႉးၾကီး စ၀္ဆုလိုင္္းက ေျပာပါတယ္။

စိုင္းေနာ္ခမ္းမွာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးေတြအပါအ၀င္ သားသမီး စုစုေပါင္း ၇ ဦး႐ွိျပီး မက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့ မိခင္အိုလည္း ႐ွိေနေသးတာေၾကာင့္ သူ့ကို မေသေစလိုေၾကာင္း ညီမျဖစ္္သူ နန္းဟြမ္က ေျပာပါတယ္။

ခ်င္းမိုင္းတြင္ UNFC ႏွင့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံု

ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)   

ညီၫႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ-UNFC ႏွင့္ ကိုျမေအး ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔တို႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါေတြ႔ဆံုမႈ၌လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္၎တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ မည္သို႔ပူး ေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလြတ္သေဘာအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ UNFC ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာက “လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ျပည္တြင္းရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပည္ပအေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔နဲ႔ က်ရာ တာ၀န္အခန္းက႑ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကို အလြတ္ သေဘာပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဘာမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခဲ့တာ မရွိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ကန္ေပါက္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘဂၤလီ ၁၅၀ အား နိင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္သို႔ ျပန္ပို႔

photo by - thithtoolwin
နို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ထား၀ယ္ခရိုင္ ကန္ေပါက္ၿမိဳ႔သို႔ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ၁၅၀ခန္႔ တင္ေဆာင္လာေသာ ကြန္တိန္နာ သေဘၤာတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ႔ေၾကာငး္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
 
ယင္းသေဘၤာေပၚတြင္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသား ၁၅၀ ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာစကားေျပာတတ္သူ သံုးဦးခန္႔သာပါ၀င္ေၾကာငး္သိရသည္။ ၄င္းတို႔သေဘၤာ အေနျဖင္႔ မေလးရွားနိုင္ငံသို႔ သြားစဥ္ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ အတြင္းလမ္းမွား ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။
 
တပ္မေတာ္(ေရ) မွ အဆိုပါသေဘၤာကိုရိကၡာမ်ားျဖည္႔တင္းေပး၍ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ယခုကဲ႔သို႔ထပ္မံ၀င္ေရာက္ျခငး္မျပဳရန္ သတိေပးကာ နိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ေၾကာငး္ အစိုးရအဖြဲ႔မွာတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက နို၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။
 
ထို႔ျပင္ နို၀င္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ကလည္း ဘဂၤလီလူမ်ိဳး ၇၉ ဦးလုိက္ပါလာေသာ စက္ေလွတစ္စီးသည္ ေကာ႔ေသာငး္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္႔အတြက္ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ နိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ႔ရေၾကာငး္ သိရသည္။
Copy from - Popular Myanmar News Journal

2012/11/08

မြတ္ဆလင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုမွ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ စစ္္ဗိုလ္ တစ္ဦးက်ဆံုး... 


ျမန္မာ ႏိုုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို မြတ္ဆလင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုမွ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ စစ္္ဗိုလ္ တစ္ဦးက်ဆံုးျပီး တပ္သား ၃ ဦးခန္႕ ဖမ္းဆီးခံသြားရသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
--------------------------------

နစက နယ္ေျမ(၁)တြင္ ဘဂၤလာ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းကို တည္ေဆာက္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး GE အဖြဲ႔အား ယမန္ေန႕ ညေန (၆) နာရီက ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္စဥ္ စစ္ဗိုလ္ တစ္ဦးက်ျပီး ၃ ဦးဖမ္းဆီး ခံသြားရသည္ဟု စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခု တိုက္ခိုက္မူကို RSO ေခၚ Rohingya Solidarity Organization အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမန္မာဘက္က စြပ္စြဲထားျပီး နိရဥၥရာ အေနျဖင့္ သီးျခား အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

နစက နယ္ေျမ (၁) ေအာင္သေျပ ေဒသခံ တစ္ဦးအား နိရဥၥရာမွ ေမးျမန္းရာ သူက ယခုလို ေျပာသည္။

“မေန႔က လုပ္ငန္းခြင္ ရုတ္သိမ္းခ်ိန္ ညေန ၆နာရီမွာ ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး တပ္ဖြဲ႕က ဗိုလ္တဦး ေသတယ္။ ဗိုလ္တဦးက်ေတာ့ လူ ၁၃ဦး ခန္႔ရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ က လူေတြက ကိုယ္လႊတ္ ထြက္ေျပး ၾကတယ္။ အဲဒီ အထဲက ၃ဦး ဖမ္းဆီး သြားပါတယ္။ ဒီေန႔အထိလြတ္လာတာ မရွိေသးဘူး။ သတ္ပစ္ခံရလိမ့္ မယ္လို႔ လူတိုင္းက ထင္ေနၾကတာဘဲ” ဟု ေဒသခံက ေျပာသည္။

ယခု ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ ခံရသည့္  ေနရာမွာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၄၀ခန္႔ေ၀းျပီး ဘဂၤလား-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး တြင္ျဖစ္သည္။ သူပုန္အဖြဲ႕မွ ေရွာင္သခင္ ၀င္ေရာက္စီးႏွင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေသနတ္ပစ္ခတ္သံ ၾကားရပံုကိုလည္း ေဒသအတြင္းက ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက ယခုလို မိန္႕ၾကားသည္။

“ေအာင္သေျပ အထက္ပိုင္း ဗႏၶဴလ အေရွ႕ဘက္ မွတ္တိုင္ (၁) (၂) (၃) နယ္ေျမမွာ ျဖစ္တာပါ။ ေသနတ္သံေတြကို ၾကားရပါတယ္။ ပစ္ခတ္သံကိုၾကားေတာ့ ေတာင္ျပိဳက စစ္တပ္ေတြ လိုက္သြားတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ ညဥ့္ ၉နာရီေလာက္မွာ အာရ္အက္စ္အို အဖြဲနဲ႔ ၅မိနစ္ခန္႔တိုက္ပြဲ ဆက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲမွာ ႏွစ္ဘက္ အေသအဆံုးေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟုေျပာသည္။

၎ျပင္ ဆရာေတာ္က ယခုလို ဆက္လက္ မိန္႕ၾကားသည္။

“ ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမာင္ ေတာ နယ္ေျမ(၃) မီးတိုက္ဘက္မွာ စစ္တပ္က ဦးစီးျပီး ရြာက လူေတြကို ရွင္ျပဳ၊ ကထိန္ပြဲေတြျပဳလုပ္တဲ့ ေနတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ေတာ့ စစ္သားေတြက  အဲဒီမွာ စုေနၾကတယ္။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး အာရ္အက္စ္အို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အခင္း ျဖစ္ပြားရာေနရာကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ႕ စစ္ေဆးေနသည္ဟု သိရသည္။

ယေန႔  မနက္ပိုင္းက ဘူးသီးေတာင္အေျခစိုက္ တပ္ရင္း ခမရ (၃၅၃)က အဆိုပါေဒသသို႔  စစ္ကူ လိုက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
Source & Photo: Narinjara
Photo: Narinjara
ျမန္မာ ႏိုုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို မြတ္ဆလင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုမွ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ စစ္္ဗိုလ္ တစ္ဦးက်ဆံုးျပီး တပ္သား ၃ ဦးခန္႕ ဖမ္းဆီး ခံသြားရသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

နစက နယ္ေျမ(၁)တြင္ ဘဂၤလာ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းကို တည္ေဆာက္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး GE အဖြဲ႔အား ယမန္ေန႕ ညေန (၆) နာရီက ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္စဥ္ စစ္ဗိုလ္ တစ္ဦးက်ျပီး ၃ ဦးဖမ္းဆီး ခံသြားရသည္ဟု စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
 
ယခု တိုက္ခိုက္မူကို RSO ေခၚ Rohingya Solidarity Organization အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမန္မာဘက္က စြပ္စြဲထားျပီး နိရဥၥရာ အေနျဖင့္ သီးျခား အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

နစက နယ္ေျမ (၁) ေအာင္သေျပ ေဒသခံ တစ္ဦးအား နိရဥၥရာမွ ေမးျမန္းရာ သူက ယခုလို ေျပာသည္။

“မေန႔က လုပ္ငန္းခြင္ ရုတ္သိမ္းခ်ိန္ ညေန ၆နာရီမွာ ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး တပ္ဖြဲ႕က ဗိုလ္တဦး ေသတယ္။ ဗိုလ္တဦးက်ေတာ့ လူ ၁၃ဦး ခန္႔ရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ က လူေတြက ကိုယ္လႊတ္ ထြက္ေျပး ၾကတယ္။ အဲဒီ အထဲက ၃ဦး ဖမ္းဆီး သြားပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ လြတ္လာတာ မရွိေသးဘူး။ သတ္ပစ္ခံရလိမ့္ မယ္လို႔ လူတိုင္းက ထင္ေနၾကတာဘဲ” ဟု ေဒသခံက ေျပာသည္။

အိုဘားမား နိုင္ၿပီ

November 07, 2012

(ဓာတ္ပုံ - Reuters)

အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အုိဘားမား အႏုိင္ရရိွသြားပါၿပီ။ ဒီအေၾကာင္း နုိင္ငံတကာ ရုပ္သံမ်ားမွာ တုိက္ရုိက္ ေၾကညာ ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။
အေမရိကန္မွာ သူနဲ႔ ျပိဳင္ဘက္ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း မစ္ေရာ္နီတုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပုံကုိ တကမၻာလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရုပ္သံနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ အြန္လုိင္းေတြမွာ အုိဘားမား အႏုိင္ရတ့ဲအေၾကာင္းေတြပဲ ေရးသား ထုတ္လႊင့္ ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
အႏုိင္ရသြားတ့ဲ အုိဘားမား ေနာက္ထပ္ ၄ ႏွစ္ သမၼတ တာ၀န္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အုိဘားမားရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ေအာင္ပဲြ သတင္းကုိ နုိင္ငံတကာ ရုပ္သံမ်ားမွာ တုိက္ရုိက္ လႊင့္ေနပါတယ္သတင္းရင္ျမစ္ - ဧရာ၀တီ

2012/11/07

ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိသေရြ႕ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း မလုပ္ရန္ ကရင္လူထုဆံုရပ္ ေတာင္းဆို

ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ(ေကအိုင္စီ)
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU တို႔အၾကား ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ား မခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေသး သေရြ႕ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကရန္ႏွင့္ ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ကရင္ လူထုဆံုရပ္က ယေန႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

အစိုးရသည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိုသာ အေလာတႀကီး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ေဒသခံလူထု သေဘာတူညီမႈကို အေလးမထားဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ထိုသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္လူထုဆံုရပ္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေစာဖိုးခ်ိဳက ေျပာသည္။

ရေသ့ေတာင္တြင္ တုတ္ဓါးလက္နက္မ်ား သိမ္းယူ

ေမာင္ရမၼာ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက တုတ္ဓါး  လက္နက္မ်ားကို သိမ္းယူသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
လက္နက္မ်ား သိမ္းယူေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္  ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာ သည္။
“ ေက်းရြာေတြမွာ ရွိတဲ့ လက္နက္ေတြကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက သိမ္းယူသြားပါတယ္။ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွာ အုပ္စု  ၉၁ ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီရြာေတြ အမ်ားစုကေန သိမ္းယူသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
အာဏာပိုင္မ်ား သိမ္းယူသြားေသာ လက္နက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ တခ်က္ေပါက္ (တူမီး) ယမ္းေထာင္းမ်ား၊ လွံစြပ္၊ ဓားလြယ္၊ ဓားေျမွာင္၊ လွံ၊ ေလးႏွင့္ျမား၊ ဂ်င္ဂလိ၊ ႏွင့္ ဓါး လွံမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ယခုကဲ့သို႕ သိမ္းယူရာတြင္ ထင္းခုတ္ဓါးမ်ားက အစ သိမ္းယူသြားေၾကာင္း သိရသည္။
လက္နက္ သိမ္းယူခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာသား တဦးက နိရဥၥရာသို႕ ယခုလို ေျပာသည္။
“ ရဲသားေတြနဲ႕ စစ္သားေတြ ရြာကိုလာျပီးေတာ့ မင္းတို႕႔မွာ ရွိတဲ့ လက္နက္ေတြကို လာအပ္ရမယ္။ မအပ္ရင္ ငါတို႕ ကိုယ္တိုင္ ၀င္ရွာရလိမ့္မယ္ဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ ရြာသားေတြကေတာ့ အိမ္မွာရွိတဲ့ ငါးသင္၊ ထင္းခုတ္ဖို႕ထားတဲ့ ဓါးေတြဘဲ ရွိတယ္။ ဒါကိုလဲ သိမ္းရမယ္ဆိုျပီး အတင္းအဓမၼ ယူသြားၾကတယ္။ တခုခု အေရးၾကံဳ လာရင္ ပါးစပ္နဲ႕ ကိုက္ရဖို႕နည္းလမ္းဘဲ က်န္ေတာ့တယ္” ဟု ဆိုသည္။

2012/11/06

ကေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္တစ္လံုးအနီး ဘဂၤါလီ (၁၉) ဦး ဖမ္းမိ......


၅.၁၁.၂၀၁၂ တနလၤာေန႕ နံနက္(၈း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ကေလးတစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းႀကီးႏွင့္အတူ တာ၀န္သိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ သတင္းေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ားဟု ယူဆရေသာဘဂၤါလီ (၁၉) ဦးတုိ႕ကို တာ၀န္သိျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ဖမ္းဆီးကာ သက္ဆုိင္ရာသို႕ အပ္ႏွံ အေရးယူေစခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
 
၄င္း ဘဂၤါလီမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းေပးသူမွာ ေတာေတာင္ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းရင္း ေတြ႕ရွိရာမွ သတင္း ေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာလက္သုိ႕ မအပ္ႏွံမွီ ကာလအတြင္း ကေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႏိႈက္ ေခတၱ ထားရွိခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ ျပည္သူ (၁၀၀၀)ခန္႕အား ျမင္သာစြာ ျပသခဲ့ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းတြင္ပင္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ ေနသာ ဆရာေတာ္မွ အြန္လုိင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာမ်ားက သူတုိဘဂၤါလီမ်ားကို မတရားႏွိပ္စက္ ေနေၾကာင္း သတင္းေတြ တင္ထားပါတယ္။ အခု ျပဳလုပ္တဲ့ ပြဲကေတာ့ ျမန္မာေတြ သူတုိ႕အေပၚ ႏွိပ္စက္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အားလံုးသိေစခ်င္လုိ႕ပါ လုိ႕ မိန္႕ၾကားသြားခဲ့ၿပီး အသင္းႀကီးအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ (၅၀) ဦးကို ယခုလပိုင္း အတြင္း႒ာနဆုိင္ရာမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ အသင္းႀကီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း အသင္းႀကီး၏ ဒုဥကၠ႒ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ စာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

2012/11/03

ဖားကန္႔ အစိုးရ ဗ်ဴဟာကုန္းမွ လူေနရပ္ကြက္မ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးမွားျဖင့္ ပစ္ခတ္

 
ႏုိ၀င္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ တြင္ ဖားကန္႔အေျခစိုက္ ဗမာအစိုးရ ဗ်ဴဟာကုန္းမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဗလခ လူေနရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ပရမ္းပတာ ပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ပစ္ခတ္မႈေႀကာင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ၃ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ၁ ဦးမွာ အလြန္ စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။
 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးသည့္ ေနာက္ ပထမဆံုး အစိုးရတပ္မ်ား၏ လူထုအား ရည္ရြယ္၍ ပစ္ခတ္မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ KIA တပ္မ်ားထက္ ျပည္သူမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ ေနျခင္းမွာ ယခုႏွင့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ယေန႔ ဗမာအစိုးရဖက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား အလံုး ၂၀ ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း KIA ဖက္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္စြဲထားရာ ေမာ္ေမာကုန္း၊ ဆိုင္းဂ်ာဘြန္၊ လေမာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ၃ မိုင္ ၄ မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ဗလခေမွာ္၊ သေဌးေဂ်ာင္ေမွာ္ စသည့္ ကခ်င္မ်ား အေနမ်ားသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ အမ်ားဆံုး က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲ ခဲ့ပါသည္။
 
သို႔ျဖစ္၍ ဗမာအစိုးရ အေနျဖင့္ KIA အားတိုက္ခိုက္သည္ဟု ဆိုေသာအရာအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာျဖစ္ လာပါသည္။ ဗလခ ေဒသခံတစ္ဦးက “ဒါက အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တိုက္ခိုက္ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္၊ စစ္သား စစ္သားခ်င္း၊ ေသနတ္ ေသနတ္ခ်င္း တိုက္ခိုက္ႀကတာကို ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အခုက အရပ္သားျပည္သူေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီးတိုက္ခိုက္လာတာကိုေတာ့ ရႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒါက သူပုန္လုပ္ရပ္ပါ။” ဟုသူ၏အျမင္ကို ေျပာျပပါသည္။

ယခုအခါ ဖားကန္႔ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ဗမာအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ခံျပင္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ ကူညီလွ်က္ရွိသည္ဟု ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား က ေျပာျပပါသည္။
 
Copy from - jinghpawkasa