Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/11/13

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ လႈပ္သြားခဲ့ေသာ ငလွ်င္သတင္း BBC WORLD NEWS မွ တင္ျပခ်က္....၊


 Khu Daun အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသတင္းမွ ကူးယူခဲ့ပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿