Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/11/18

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနား (တိုက်ိဳ)

 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ NGO အဖြဲ႔မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတို႔ပါ ေတြ႔ဆုံသည့္ အခမ္းအနားကို တိုက်ိဳရွိ နိပြန္းေဖါင္းေဒးရွင္း အေဆာက္အဦး၌ ညေန ၂း၀၀ နာရီမွ ၅း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္ ေဆးခန္း စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲ့ အေတြႊအၾကဳံမ်ား၊ လက္ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ် ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔၏ အေျခအေန ကေလးမ်ား၏ က်မၼာေရး ပညာေရး ၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပ ေဆးလာေရာက္ကုသမႈမွာ ဆက္လက္ တိုးပြါးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ အကူုအညီေထာက္ပ့့့့့့ံမႈအခ်ိဳ႔မွာ ေလ်ာ့နဲလာသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားတို႔ကိုပါ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
 
မိုင္းေက်ာ္ဦး

0 件のコメント:

コメントを投稿