Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/30

UNFC ေခါင္ေဆာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ AUN-Japan အဖြဲဲ ့သူ အဖြဲ ့သား မ်ား ေတြ ့ဆံုပြဲ (ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း)


ႏိုင္ငံေရး ျပသာနာကို နိုင္ငံေရး နည္းနွင့္ေျဖရွင္းမွသာ ခုိင္မာသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္မည္။
 ဖဒို ေစာေဒဗစ္သာကေဘာ(ရုပ္သံ)
 
UNFC  ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး  လွဳပ္ရွားမႈ အင္အားစုမ်ားနွင္ ့ ေတြ ့ဆံု ႏွီးေနွာ ပြဲ (ရုပ္သံ)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ UNFC တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 

 

2012-4-29 by Aye Mandar Aung

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံေရာက္ ဧည္သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal Councle (Union of Burma) မွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ UNFC ဒုတိယ ဥကၠဌ ဖဒိုေစာေဒးဗစ္တာကေဘာ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ UNFC ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ KIO အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ လဂ်ာ တိုု႔ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေရး လိုုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုုဖြားတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု ယေန႔ ၂၀၁၂.ဧျပီလ.၂၉ ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ တိုုက်ဳိျမိဳ႕ရွိ SHIMAOCHIAI အရပ္ရွိ……..တြင္ က်င္းပ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခန္းအနားတြင္ ဧည့္သည္ေတာ္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုု အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီကြန္ယက္  NDBႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုုးကိုု ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ယခုုေနာက္ပိုုင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးကိုု စိတ္ဝင္စားလာမႈ ပိုုမိုုမ်ားျပားလာတဲ့အျပင္၊ တိုုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း
သိလာတာနဲ႔အမ ွ် တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုုလည္း ပိုုမိုုအေလးေပး ဆက္ဆံလာေၾကာင္း ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ UNFC  ရဲ႕  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္  ပဏာမအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုုင္းေရး လက္မွတ္ထိုုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရွိသလိုု လက္မွတ္မထိုုးတာထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိေၾကာင္း၊  UNFC အေနနဲ႔ ေအာက္ေျခ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မတူေပမယ့္ မဟာ မူဝါဒအရ တသေဘာထားတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNFC က အဖြဲ႔အားလံုုးရဲ႕ မဟာ မူဝါဒသေဘာထားအရ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုကိုုသာ ရရွိေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC အေနနဲ႔ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနတာ မဟုုတ္ေၾကာင္း ၇ွင္းလင္းေျပာၾကခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီးလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္
အစိုုးရက တိုုင္းရင္းသားအေပၚ ႏိုုင္ငံေရး ထိုုးစစ္မ်ား ဆင္လာတိုုင္း တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ဖရိုုဖရဲ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ သိုု႔ျဖစ္ပါ ယခုုအခါ လက္ရွိအစိုုးရရဲ႕ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား ႏိုုင္ငံေရးထိုုးစစ္ဆင္လာမႈမ်ားကိုု သတိထားေ
န ရေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

-UNFCအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရအား....
(၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔လုုိက္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရး
(၂)အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္လည္း တေနရာခ်င္း တေနရာခ်င္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ဳိးမဟုုတ္ဘဲ တႏိုုင္ငံလံုုးရွိ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား တျပည္လံုုးအတိုုင္းအတာအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုုအစိုုးရက တရားဝင္ ေၾကျငာေပးေရး
(၃)၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု ျပင္ဆင္ေရး….စတဲ့ အခ်က္(၃) ခ်က္ကိုု ဂ်ပန္ေရာက္  ျပည္ေထာင္စုုဖြား တိုုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုုးအေနနဲ႔ လက္ရွိ အစိုုးရကိုုတိုုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ေပးၾကပါရန္ လည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က အမွန္တကယ္ပင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုုးေၾကာင္း၊ ကခ်င္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ဗမာ စစ္တပ္ႏွင့္ စတင္၍ တိုုက္ပြဲျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုု သမိုုင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ
ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုုကဲ့သိုု႔ ကခ်င္ေဒသကိုု ထိုုးစစ္ဆင္ေနရံုုနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ အေျဖတခုု ထြက္ေပၚမလာႏိုုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ရွိ  ျမန္မာ့ ဒီမိုုကေရစီ ကြန္ယက္ NDB တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတိုု႔၏ တာဝန္ခံ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လည္ေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက မိတ္ဆက္စကားေျပာျခင္း အစီအစဥ္ကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုု႔ေနာက္ ဧည့္သည္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပရိသတ္မ်ား တိုုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ သိလိုုသည္မ်ားကိုု  ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကျပီး အခန္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
သတင္း.မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု.....Moe Min Thu

2012/04/29

တိုက်ိဳတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပထမဆုံယအႀကိမ္ ကခ်င္ရိုးရာ မေနာပြဲေတာ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႔မွာ ( KUMRUM MANAU ) ကခ်င္ရိုးရာ မေနာပြဲေတာ္ကို TOKYO TOWER အနီးရွိ ရွိဘပန္းၿခံ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။  
သတင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ Thar Htet

2012/04/28

UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုက်ိဳခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ UNFC ကိုယ္စားလွယ္ တိုသည္ ယေန႔ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္ တိုက်ိဳ Yurakucho ရွိ The Foreign Correspondents' Club of Japan ႏိုင္းငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား အသင္းရံုး၌ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ကို  ညေန ၃း၀၀ နာရီမွ ၄း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံျဖစ္ပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ Thar Htet

2012/04/27

UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ လြတ္ေတာ္ရုံးသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ

၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္။
ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔သည္ ယေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားတိ္ု႔ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။
ဂ်ပန္အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ODA အကူအညီေပးရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ လူသားျခင္း စာနာသည့္ အကူညီအျဖစ္ ပညာေရး က်မၼာေရး စိုက္ပ်ိဳးေရး အကူအညီမ်ားတို႔ကို အစိုးရမ်ားမွတဆင့္ မဟုတ္ပဲ NGO မ်ား ျပည္သူမွ ျပည္သူထံတို႔ ကူညီေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ဂ်ပန္အစိုးရမွ ျမန္မာအစိုးရအား ေပးအပ္သည့္ ODA အကူအညီကို အေျခခံၿပီး စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ တိုက္းတြန္းေပးဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း  သိရွိရပါသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo

က်မ္းက်ိန္ စာသားကိစၥ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မဟုတ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆို

2012-04-26
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ NLD ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အခုက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ကိစၥဟာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ျပႆနာ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။
RFA
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၆ ရက္က အီတလီ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Mr. Giulio Terzi di Sant' Agata ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရိွေနတဲ့ အီတလီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Mr. Giulio Terzi di Sant' Agata နဲ႔ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအျပီး သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။
ဒီအေျခေနဟာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျပီးဆံုးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥဟာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ျပႆနာတရပ္သာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာလုိ႔ မယူဆေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ မဆုတ္သာ မတိုးသာတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီကို ေထာက္ခံ အားေပးသူေတြလည္း တစ္သေဘာထဲ ရွိမယ္လို႔လည္း ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
NLD ပါတီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲမွာ အခုစကားလံုး ျပႆနာလည္း အဓိက ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျဖရွင္းဖို႔ အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သမၼတ ဦသိန္းစိန္ရဲ႕ ႐ုိးသားတဲ့ သေဘာထား အျပဳအမူေတြအေပၚ ယံုၾကည္ေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ သမၼတနဲ႔ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
copy rights_http://www.rfa.org/burmese/news/assk-oath-wording-press-04262012104137.html

ေထာင္တြင္းသို႔ သြင္းယူရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့လို႔ တရားစြဲခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သက္ေသခံ ပစၥည္း

 
က်ေနာ္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ေထာင္တြင္းသို႕ သြင္းယူရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့လို႕ တရားမ၀င္ ပစၥည္း သြင္းယူရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈနဲ႕ တရားစြဲခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သက္ေသခံ ပစၥည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုပါ အက်ီနဲ႕ ဓါတ္ပံု စတစ္ကာ ေလးေတြ ရင္ထိုးေလးေတြကို မေန႕က အင္းစိန္ တရားရံုးကေန သြားျပန္ ယူလာပါတယ္။

တရားရံုးက တရားေရး ၀န္ထမ္းေတြက က်ေနာ့္ကို ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ ဒီပံုေလးေတြ ဒီ တံဆိပ္ေလးေတြကို လိုခ်င္ေနတာ တရားစြဲ အမႈအခင္းကေန အျပီးျပတ္ လႊတ္လိုက္တဲ့ ေန႕ကတည္းကပါတဲ့။ သူတို႕ခ်စ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပံုေလးေတြကို အခုလို သက္ေသ အျဖစ္သိမ္းဆည္း ထားရတာကို သူတို႕လည္း မလိုခ်င္ပါဘူးတဲ့။ က်ေနာ့္ဖုန္းကိုလည္း မသိေတာ့ ဆက္သြယ္လို႕ မရျဖစ္ေနတာ အခု ၀မ္းသာ သြားၾကပါတယ္တဲ့။

ဒါနဲ႕ပဲ သက္ေသခံ ပစၥည္း ျပန္ထုတ္ခြင့္ ပံုစံကို အျမန္ျဖည္႕ျပီး တရားသူၾကီးကလည္း ခ်က္ခ်င္း လက္မွတ္ထိုးေပးပါတယ္။ အားလံုး ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပံုပါ။ ပစၥည္းေတြ စစ္ျပီးတာနဲ႕ တရားေရး ၀န္ထမ္း မမ ညီမ မ်ားက သူတို႕ ျမတ္ႏိုးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု၊ အေမစု ပံုေလးေတြကို ေပးပါလို႕ ေတာင္းပါတယ္။

ဒါနဲ႕ပဲ က်ေနာ္ တရားရံုး ေကာ္ရစ္ဒါမွာပဲ က်ေနာ့္ဆီကေန တရားမ၀င္ ပစၥည္းအျဖစ္ အက်ဥ္းေထာင္ ပိုင္ ဦးသက္ရွည္ က တရားစြဲ တင္သြင္းထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုပါ ရင္ထိုးေလးေတြ နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုပါ ေသာ့ခ်ိတ္ကေလးေတြ ဓါတ္ပံုေလးေတြ စတစ္ကာေလးေတြကို တရားေရး ၀န္ထမ္း ေတြဆီ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္

ေခတ္ ေျပာင္းခဲ့ျပီေလ။ စနစ္ေဟာင္း က လြန္ေျမာက္ခဲ့ျပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းက တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ ရႈျမင္ ၾကည္႕ေမွ်ာ္သူနဲ႕ လတ္တေလာ တာတိုကိုပဲ ကြက္ျမင္သူတို႕ လြန္ဆြဲပြဲက ဇာတ္ရွိန္အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ေနေတာ့ ဘုရားပဲ တ ရမလို၊ ရင္တထိတ္ထိတ္ေတာ့ ျဖစ္ေနမိတယ္။ လူၾကီးလူေကာင္းေတြ အနာဂတ္ သားေကာင္းေတြ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးေတြ မ်က္စိတဆံုး ရႈေမ်ွာ္ေတြးဆ ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။
 

by: Nay Myo Zin

2012/04/26

UNFC တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ ရုပ္သံ မွတ္တမ္း
 
1 2
3

UNFC တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂ်ပန္ခရီးစဥ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့စည္း မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည္ ့့UNFC တိိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္  ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား ယေန႔ ၂၅ရက္ ေန႔တြင္ တိုက်ိဳ နာရိတာ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း(AUN-Japan) နဲ႔ KNO-Japan တာ၀န္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ ့သူ၊ အဖြဲ ့သား တို႔မွ သြားေရာက္ ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကပါသည္။
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔၏ ခရီးစဥ္တြင္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ UNFC ဒုတိယ ဥကၠဌ ဖဒို ေစာေဒးဗစ္သာကေဘာမွ ဦးေဆာင္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုယ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ UNFC ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ KIO အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ လဂ်ာ တို႔ပါ၀င္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားတို႔ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သလို ဂ်ပန္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားတို႔ကိုလည္း ေတြ႔ဆုံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက်ိဳ Yurakucho ရွိ The Foreign Correspondents' Club of Japan ႏိုင္းငံျခားသား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္းရံုးသို႔ UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔မွ ဂ်ပန္ရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ားတို႔ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံု။        ။ Moe Min Thu

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေျပလည္ရင္ အာရွထိပ္တန္းျဖစ္ႏိုင္

ဓာတ္ပံု AP


NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္မတက္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကို ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကုလ၊ ျမန္မာ ဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပး ဘီေဂ်၊ နမ္ဘီးယားက ေျပာပါတယ္။
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရမယ့္ စကားအသုံးအႏႈန္းအေပၚ အေခ်အတင္ ျဖစ္ေနရတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္မတက္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရတဲ့အေျခအေနေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းသြားႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အာရွမွာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံတခု အထိေတာင္ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Vijay Nambiar က ေျပာလုိက္တာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးအရ ကဲြလဲြမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာ ေျပလည္မႈ ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ကုလ သမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္က ေျပာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ဒီလဆန္းမွာ က်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပဲြေတြမွာ အႏုိင္ရခဲ့ေပမဲ့ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိရာမွာ သုံးႏႈန္းတဲ့ စကားလုံးအေပၚ သေဘာကဲြလဲြရာက လႊတ္ေတာ္ မတက္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရတဲ့အေျခအေနကုိ ႏွစ္ဘက္အၾကား ညႇိႏႈိင္းေျပလည္မႈ ရေစ ဖုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက တုိက္တြန္းေနတဲ့အထဲ အခုေနာက္ဆုံး အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Vijay Nambiar ရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။ အစုိးရနဲ႔ NLD ၾကား ကဲြလဲြမႈေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္း AP သတင္းဌာနနဲ႔ သီးျခားေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းရာမွာ ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ဒီကိစၥကုိ ေျပလည္ေအာင္ ႏွစ္ဘက္္စလုံးက ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ရွိမယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေတြ အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ အဆင့္အထိ ေရာက္လာတဲ့ တကယ့္ ေျခလွမ္းေတြကုိ လွမ္းခဲ့ၾကတာေတြကုိ က်ေနာ္ျဖင့္ ေတြးေတာင္ မေတြးမိပါဘူး။”

2012/04/25

ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အစုိးရ ကမ္းလွမ္းခ်က္ KIO ျငင္းပယ္

KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အနီး လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္အင္အားမ်ား အစုိးရ ေလေၾကာင္းမွ တဆင့္ ျဖည့္တင္း လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ လာခဲ့သလို တဖက္မွာ ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရဘက္မွ ကမ္းလွမ္းတယ္ ဆိုတာ  ယုံၾကည္ႏိုင္စရာမရွိပါ
 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရဘက္မွ ကမ္းလွမ္းခ်က္အား စစ္ေရး တင္းမာ ေနခ်ိန္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ဘက္မွ ျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး ျပန္လည္ ေမးခြန္း ေမးထားသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ KIO က ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္ ဘက္မွ KIO သို႔ ကမ္းလွမ္းစာအား KIO ဘက္မွ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ စာျပန္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIO ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးလနန္က ေျပာသည္။

“ဒီတေခါက္ ျပန္လည္ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ ပုိမုိပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူလူထုေတြေရာ ပါဝင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရေအာင္ ဆုိၿပီး အေၾကာင္း ၾကားလာတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က စစ္ေရးအေျခအေန တင္းမာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ တပ္ အေျခအေန ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈမွာ လူထုက ဘယ္လုိ က႑ကေန ပါဝင္မလဲဆုိတဲ့ကိစၥ က်ေနာ္တုိ႔ နားမလည္ ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ျပန္ေမးခြန္း ထုတ္ထားတယ္”ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။


မတ္လ အတြင္းက အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ၿပီးေနာက္ တုိက္ပြဲအရွိန္ ပုိျမင့္လာျခင္း၊ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းတြင္ KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အနီး အစုိးရ တပ္အင္အားမ်ား ပုိမုိ တုိးခ်ဲ႕လာသျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အစုိးရထံ အေၾကာင္းျပန္ လုိက္သည္ဟု ဦးလနန္က ေျပာသည္။

KIO ၏ ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္းရွိရန္ ပါေဂ်ာင္ဘြမ္ႏွင့္ လက္ရွိ လုိင္ဇာဌာနခ်ဳပ္အၾကားရွိ အစုိးရ၏ နာေဖာ့စခန္းအတြင္း ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္အင္အားမ်ား အစုိးရ ေလေၾကာင္းမွ တဆင့္ ျဖည့္တင္းလာမႈမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း ဦးလနန္ က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ပယ္ဖ်က္

2012-04-24
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကေန ပယ္ဖ်က္ျပီး သမၼတရံုး ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပထမအၾကိမ္၊ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကေန ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။
AFP
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပထမအၾကိမ္၊ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္။
ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးပြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အဆိုျပဳခ်က္ ၃ ေစာင္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အထဲမွာ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အတည္ျပဳတာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လစာေငြေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အျငိမ္းစား၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ပင္စင္လစာ တိုးျမွင့္ေပးျခင္း စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပျပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ေတြမွာေတာ့ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ဆံုးျဖတ္္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
copy rights_http://www.rfa.org/burmese/news

2012/04/24

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္မွ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာဆို

2012-04-23
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္လာမွာကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို တက္ဖို႔ကိစၥကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလာတဲ့ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
AFP
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၁ ရက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုကိ်ဳတြင္က်င္းပေသာ မဟာမဲေခါင္ေဒသ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Mr. Yoshihiko Noda တို႔ကိုေတြ႔ရစဥ္။
သတင္းေထာက္တစ္ဦးရဲ႕ အေမးကို ေျဖၾကားရာမွာ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမူေတြ ခ်မွတ္ျပဳလုပ္ေနတာကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္တူညီတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေပးမေပး ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ဒီကိစၥကို ျပည္သူကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵနဲ႔ ျပည္သူရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈသာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။
NLD ပါတီ အဆိုျပဳထားတဲ့ ပါလီမန္လႊြတ္ေတာ္ကို မ၀င္ခင္ က်မ္းက်ိန္ဆိုရမယ့္ စာသားကို ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ သူ႕အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူးလို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာတယ္လို႔လည္း ဂ်ပန္နိ္ုင္ငံကလာတဲ့ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လိုက္ပါသြားတဲ့ ျမန္မာ အရာရွိတစ္ဦးကေတာ့ အစီအစဥ္မရွိဘူးလို႔ သမၼတက မေျပာေၾကာင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုၾကတာ မွားတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။
copy rights_http://www.rfa.org/burmese/news/u-thein-sein-japan-04232012084412.html

ေကအိုင္ေအ အပစ္ရပ္မွ UNFC ႏွင့္ အစိုးရေတြ႕ဖြယ္ရွိ

ဧၿပီလ 23 ရက္ 2012 ခုႏွစ္။
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC အဖြဲ႕က တရားဝင္ ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာ္ေဝးနိုင္ငံမွအျပန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္းက UNFC အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေသာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ KNPP ႏွင့္သာ တျမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

KNPP ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ကေတြ႕ရေသာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္း (photo: KNPP)
KNPP ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ကေတြ႕ရေသာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္း ( photo: KNPP)

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကရင္နီျပည္နယ္ အဆင့္ သေဘာတူညီမွု ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း UNFC ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။

“ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အဓြန႔္ရွည္ အပစ္ ရပ္နိုင္ဖို႔က အစိုးရနဲ႔ေရာ စစ္တပ္ အေနနဲ႔ေရာ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေရာျပန္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏွိုင္းဖို႔ အခ်ိန္တခု လိုအပ္တယ္။ ဒီအတြက္ ဖန္တီးဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္တခု UNFC နဲ႔မေဆြးေႏြး ျဖစ္ေသးတာက KIO ကိစၥေၾကာင့္လို႔ အတိ အက် မေျပာနိုင္ေပမယ့္ KIO နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ အလက္ေတြ ရွာေဖြၿပီးေတာ့ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔
ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု၎က ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ KNPP ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္ ဦးေအာင္မင္းက ‘KIO အဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးနိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ UNFC အဖြဲ႕အားေတြ႕ဆုံလ်င္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း’ သို႔ေသာ္ PNLO ၏ ဥကၠဌ လည္းျဖစ္ UNFC ၏ တြဲဖက္ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွူး လည္းျဖစ္ေသာ ခြန္ဥကၠာ က အစိုးရ ႏွင့္ UNFC ႏွင့္ ဦးစြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလၽွင္ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လြယ္လင့္တ ကူရရွိနိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ခေနာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈကို ဧၿပီလကုန္တြင္ ေကအဲန္ယူ ရပ္ဆိုင္းမည္

ဧၿပီလ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)


ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေမာလူ႔ေတာင္ (ေဒသခံအေခၚ)ရွိ ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ ခေနာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈကို ယခုဧၿပီလကုန္တြင္ ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု သိရသည္။

KNU ဖာပြန္ခ႐ိုင္ ဥကၠဌ ပဒိုေစာထဲန္ဒယ္က “အရင္ႏွစ္တုန္းကေတာ့ ေႏြရာသီအခ်ိန္မွာ ကုမၸဏီေတြကို ဇန္န၀ါရီလကေန ဧၿပီလအထိ တူးေဖာ္ခြင့္ေပးတယ္။ ဒီႏွစ္ ေဒသခံေတြက အခက္အခဲေတြ တင္ျပလာေတာ့ သူတို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ထည့္စဥ္းစားေပးရမယ္။”ဟု ေျပာ သည္။

အဆိုပါ ခေနာက္စိမ္း တူးေဖာ္သည့္ေနရာသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္(ေကအဲန္ယူ ဖာပြန္ခ႐ိုင္)ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ (ေကအဲန္ယူ သထံုခ႐ိုင္) နယ္စပ္အၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၀၀၆ခုႏွစ္ကတည္းက ေကအဲန္ယူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စိုင္းသူရပိုင္ “ျမင့္ျမတ္စံ”ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုခ်ဳိပိုင္ “ထြဋ္ေခါင္” ကုမၸဏီတို႔က စတင္ တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဒသခံေတြက သူတို႔အတြက္ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို တင္ျပထားတာ ရွိတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ဒီလ ကုန္အထိပဲ တူးေဖာ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ခြင့္ျပဳတာျဖစ္တယ္။”ဟု KNU သထံုခ႐ိုင္ ဥကၠဌ ပဒိုေစာပဲႏုက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

2012/04/23


NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္တက္ဖို႔ ေရႊ႕ဆုိင္း

Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi is mobbed as she leaves her office in Yangon April 22, 2012.
ဓာတ္ပံု Reuters
တနဂၤေႏြ, 22 ဧၿပီ 2012 By မသင္းသီရိ
ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပန္က်င္းပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကို NLD ပါတီက မတက္ဘူးဆိုၿပီး သပိတ္ေမွာက္တာ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ တက္ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလို္က္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလိုေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ညိႇႏိႈင္းစရာေတြ က်န္ေနေသးတဲ့အတြက္  မနက္ျဖန္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ တနလၤာေန႔မွာ ျပန္စမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြကိုေတာ့ NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မတက္ျဖစ္ေသးဘူးလို႔လည္း NLD ပါတီကေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။
ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ မတက္ခင္ က်မ္းက်ိန္စဥ္အတြင္း ရြတ္ဆုိရတဲ့ ပုဒ္မ (၁၂၅) ဇယား (၄) ပါ စာသားအရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္ ဆုိတဲ့အစား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါမယ္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ ေျပာင္းလဲရြတ္ဆိုႏုိင္ဖို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေနတာ မၿပီးျပတ္ေသးလို႔ လႊတ္ေတာ္ မတက္ျဖစ္ေသးတာသာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ မတက္ဘူးဆိုၿပီး သပိတ္ေမွာက္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
ဒီကေန႔ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ သင္တန္းအၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေမးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ေရေႏြးေငြ႔သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား နည္းပညာကို သြားေရာက္ ေလ့လာ။

 
ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ထာဝရ ရပ္ဆိုင္းျပီး ဂ်ပန္နည္း ပညာေတြနဲ႔ အစားထိုးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာၾကိဳဆိုပါမယ္.. သမၼတၾကီးခင္ဗ်ား

ယေန႔ မနက္ပိုင္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ မဲေခါင္ အစည္းအေဝးတက္ဖို႔ ေလးရက္ၾကာေရာက္ရွိေနတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပူဓာတ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္တဲ့ Tokyo Electric Power Co's (TEPCO) ကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္..။ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို သြားေရာက္ ေလ့လာ လမ္းညႊန္ဘူးတဲ့ သမၼတၾကီး အေနနဲ႔ ဂ်ပန္နဲ႔ တရုတ္ရဲ့ ကြာျခားခ်က္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္မိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္..။

ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ေရေႏြးေငြ႔သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ အပူဓာတ္သံုး လွ်ပ္စစ္ နည္းပညာကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား တရုတ္ထက္သာတဲ့ တျခားဂ်ပန္ နည္းပညာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေတြ ထုတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ တိုက္တြန္းပါတယ္..။


တရုတ္ နည္းပညာနဲ႔ ေဆာက္တဲ့ ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ျပန္ၾကည့္မယ္...
http://www.demowaiyan.org/2012/04/blog-post_06.html
ေအာက္ကေတာ့ ေရႊလီ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာ..
http://www.demowaiyan.org/2012/04/blog-post_20.html

by: Demo Waiyan

အမွတ္(၁၁) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္္က ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္သန္းက တပ္ရန္ပုံေငြ လုိ႔ေျပာျပီး မတရားသိမ္းပုိက္ဝယ္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ လယ္သမားမိသားစုဝင္ေတြ ဒုကၡ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြေနၾကရတာ ကို သမၼတၾကီးထံ တိုင္ၾကားျခင္း ရုပ္သံ

copy rights_http://www.burmavjmedia.net/

ဂ်ပန္ေၾကြးျမီေလွ်ာ္ပစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာ


 
ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထံက ေခ်းယူထားခဲ့တဲ့ ေၾကြးျမီ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ဘီလီယန္ ၃၀၀၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ဆိုရင္ သန္းေပါင္း သံုးေထာင့္ ခုႏွစ္ရာကို ေလွ်ာ္ပစ္လိုက္ျပီလို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက ဒီကေန႔ ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရာက္ရွိျပီး ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယိုရီွဟီကို ႏိုဒါး (Yoshihiko Noda) နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ပူးတြဲ သတင္းစာ...ရွင္းပြဲမွာ အခုလို ေၾကညာ လိုက္တာပါ။ ဒီမိုကေရစီေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုေၾကာင္းလည္း ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာသြားပါတယ္။

အရင္က ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအကူအညီ အိုဒီေအ ျပန္ေပးနုိင္ဖို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေနျပီလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

အခုလို ေၾကြးျမီေတြ ေလွ်ာ္လိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထံက ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္အၾကာမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ ေခ်းေငြေတြ ရယူႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
Copy from -rfa.org/

2012/04/22

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆို

ဓာတ္ပံု AP
 ေသာၾကာ, 20 ဧၿပီ 2012 By ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ဒီေန႔ ခရီးစတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေတာ့ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ခရီးေရာက္မဆိုက္မွာပဲ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာမို႔ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လာၿပီလို႔ အခုလို ေျပာခဲ့ပါတယ္။
"ယခုအခါ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီ။ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ ရွိေနပါၿပီ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳဆို ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္"
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိၿပီးေတာ့ မၾကာခင္မွာပဲ သမၼတက ေျပာဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
copy rights_http://www.voanews.com/burmese/news/

2012/04/20

ျမန္မာအစိုးတပ္သို႔ လက္နက္ခ်ေသာ KIA အဖြဲ႔၀င္မ်ား အားလုံးနီးပါး က်ဆုံး

By KNG

ၿပီးခဲ့ႏွစ္ရက္က ျမန္မာအစိုးရတပ္သို႔ လက္နက္ခ် ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြ႔ဲ (KIA) ေအာက္ တာေလာၾကီးေက်းရြာ အရပ္သားတပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလုံးနီးပါး ဧၿပီ ၁၉ ယေန႔ မနက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားေၾကာင္း KIA ေရွ႕တန္းသတင္းက ဆိုသည္။

ဧၿပီ ၁၆-၁၇ ရက္ ျမန္မာအစိုးရတပ္သို႔ အလင္း၀င္သည့္ KIA တာေလာၾကီး အရပ္သား တပ္ဖြဲ႔ ၀င္မ်ား။

၎တို႔အား တာေလာၾကီးရြာရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ အမွတ္ ၃၇ စစ္ေၾကာင္းမွ တာေလာၾကီးႏွင့္ ရွဒန္ပါ ငွက္ေပ်ာျခံၾကား "မန္ေမာ (Man Manu)" ရွ႕တန္းေနရာမ်ားသို႔ “လမ္းျပမ်ားအျဖစ္” ေခၚေဆာင္သြားစဥ္ KIA ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးၿပီး က်ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းေဒသမွ KIA အရာရိွမ်ားဆိုသည္။

တာေလာၾကီးေက်းရြာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနား ေတာင္ဘက္ မိုင္၂၀ ေက်ာ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းပါးေပၚတြင္ တည္ရိွပါသည္။

အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားအရ တာေလာၾကီးေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေသာ KIA စစ္သား ၄၂ ဦးသည္ ေက်းရြာရိွ ခလရ ၃၇ စခန္းသို႔ ဧၿပီ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ လက္နက္ခ် ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ “၎တို႔သည္ စစ္သားမ်ား မဟုတ္ပဲ တာေလာၾကီးေက်းရြာမွ MHH ေခၚ အရပ္သားတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု KIA က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စခ်ိန္တန္ၿပီ (တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္အဖဲြ​​႔)


19 - 04 - 2012
ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ႔ အျမန္ဆုံး ေတြ႔ဆုံေရးဟာ လတ္တေလာ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအန္အက္ဖ္စီ) က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယူအန္အက္ဖ္စီရဲ့ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။
 
ေအးႏိုင္ - ဒီဗီြဘီ

2012/04/18


THE LADY ရုပ္ရွင္ အစအဆံုး -ျမန္မာစာတမ္းထိုး(ရုပ္/သံ)

ဒီရုပ္ရွင္ကားကို အထပ္ထပ္ပိတ္ဆို ့ထားသည့္ၾကားမွ အခုလို ၾကည့္ခြင့္ ရသည့္ အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးၾကည့္ရူ ့နိုင္ရန္ လင့္ကို ထပ္ဆင့္ ျဖန့္ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။

 

သည္အမ်ိဳးသမီး(ျမန္မာစာတမ္းထိုး)
ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဖင္လန္အစိုးရ ကူညီမည္

2012-04-17
ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းေတြအၾကား ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သူ႔ရဲ႕အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္းက ဖင္လန္အစိုးရရဲ႕ ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အလုပ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Kimmo Kil-junen ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ထိုင္း၊ ျမန္မာနယ္စပ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာအစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအျပင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ခရီးစဥ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ လာမယ့္ ဇြန္လ ပထမပတ္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခု က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အဲဒီ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျမန္မာအစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္္းေရးသုေတသန လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖိတ္ၾကားမယ္လို႔ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆိုပါတယ္။

copy rights_http://www.rfa.org/burmese/news

2012/04/17

KIO အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ Photo by - KIA-Jade Land
April 16, 2012
ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ ျပည္သူလူထု အထိတ္အလန္႔ ျဖစ္ေစမည့္ကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က KIO အဖြဲ႕ကုိ ေတာင္းပန္ ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အက္စ္ဂြန္ေမာ္ ႐ံုးမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
KIO ႏွင့္အစိုးရၾကား ေဒၚစုၾကည္က ၾကား၀င္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေပးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို တင္ျပ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ KIO အဖဲြ႕အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အားမကိုးရင္ အေမရိကန္ႏွင့္ EU ႏိုင္ငံမ်ား၏အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေအာင္ သူမက လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ NLD အာဏာ ရရွိလာရင္ (သူသာသမၼတ ျဖစ္လာရင္) တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုခ်င္သည့္ Federal Union ကို ရေအာင္ လုပ္ေပး ႏိုင္ေၾကာင္း KIO သို႔ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ဦးခြန္သာျမင့္ထံမွ သိရွိရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားမႈကို KIO ဥကၠ႒ ဦးအင္ဘန္လွႏွင့္ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အက္စ္ဂြန္ေမာ္ တို႔က လက္ခံေသာ္လည္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္က  လက္မခံေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္သည္ ဧၿပီ(၁၀)ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး KIO အဖြဲ႕ကုိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက ေဒၚစုၾကည္ထံမွ တဆင့္အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးမည့္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈ တခ်ိဳ႔ ၾသစေၾတးလ် ရုပ္သိမ္း

 တနလၤာ, 16 ဧၿပီ 2012 By ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း

ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ေဘာ့ရ္ကား (Bob Carr)
ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံက အလားတူ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ၾသစေၾတးလ် ကလည္း ေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို အားေပးဖို႔ အခုလို ေျဖေလွ်ာ့ေပးတာလို႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ေနခ်ိန္အတြင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး က ေျပာခဲ့တာပါ။ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ အခု အေလွ်ာ့ေပး တာဟာ သိပ္မ်ားလြန္း ၿပီး သိပ္ေစာ လြန္းတယ္လုိ႔ ခ်က္ျခင္းပဲ တုန္႔ျပန္ ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြ ႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥကို ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာ ရတာပါ။
အဲဒီထဲမွာ အခုေနာက္ဆံုး လက္ေတြ႔ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးလိုက္တဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈအရ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံက ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ခရီးသြားလာ ခြင့္ဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္ ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ က တာ၀န္ရွိသူ စုစုေပါင္း ၃၉၂ ေယာက္ထဲက ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္တဲ့အတြက္ စစ္ဘက္အရာရွိေတြ အပါအ၀င္ ဆက္ၿပီး အေရးယူထားသူ ၁၃၀ ေလာက္ ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ဖယ္ရွားေပး လိုက္သူေတြထဲမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔အတူ အစိုးရ အဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလိုလားသူေတြ ပါတယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေငြေရး ေၾကးေရးနဲ႔ ခရီးသြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ အေရးယူထားတာကို ႐ုပ္သိမ္းေပမဲ့ လက္နက္ ေရာင္းခ်တာကို ေတာ့ ဆက္ၿပီး ပိတ္ထားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူ တာကို ျပန္ခ်မွတ္ဖို႔ကလည္း အျမဲတမ္းျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေနပါ တယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဘာ့ဘ္ ကားရ္ (Bob Carr) က ဆိုပါတယ္။

2012/04/16

ဂ်ပန္ နိုင္ငံ တိုက်ိဳ  ျမန္မာ့ရိုးရား အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၁၅)ရက္။

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာရိုးရာ တိုက်ိဳ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဧၿပီလ(၁၅)ရက္ေန႔ တိုက်ိဳၿမိဳ ့ HIBIYA ပန္းၿခံ မွာ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(LDB) မွ တာ၀န္ယူဦးစီး၍ စည္းကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ ခ့ဲပါသည္။
အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအစီအစဥ္ကို နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(LDB) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးမွ  ဖဲႀကိဳးျဖတ္ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ ေပးၿပီးသည့္ ေနာက္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သႀကၤန္ယိမ္း အကအလွမ်ား ေခတ္ေပၚေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖမူ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ အၿငိမ့္အကႏွင့္ သႀကၤန္ သံခ်ပ္မ်ားပါ တင္ဆက္ သြားပါသည္။

တိုက်ိဳသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအျပင္ျမန္မာျပည္ လြမ္းေျပ သႀကၤန္မုန္႔လုံးေရေပၚ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ရိုးရာအစားအစာမ်ိဳးစုံ စုံလင္စြာနဲ႔ အမွတ္တရ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ခန္းမ်ားတို႔ပါ တည္ခင္း ေရာင္းခ် ထားသည္ကိုေတြ ့ရပါသည္။

တိုုက်ိဳ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိူင္ငံေရာက္ ျပည္ေထာင္စုဘြား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ ႏိူင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႔ပါ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲတာကို ေတြ႔ရပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံု။  ။ Moe Min Thu

ဒုတိယ ကမာၻစစ္ လက္က်န္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဗိတိန္ကို ျပန္ပို႕မည္


ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ စစ္မ်က္ႏွာမွာ သို၀ွက္ထားခဲ့တဲဲ့ တိုက္ေလယာဥ္ေတြကို ျဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္္ ေပးပို႔ဖို႔ အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီ ခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ျဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္အတြင္း အဲဒီသမိုင္း၀င္ တိုက္ေလယာဥ္ေတြကို ျပန္လည္ ရွာေဖြေပးပို႔ဖို႔ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဂ်ပန္တပ္ေတြအ၀င္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင့္ဘက္တန္ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ ျဗိတိသွ် စစ္တပ္က Spitfires အမ်ိဳးအစား တိုက္ေလယာဥ္ အသစ္အစီး (၂၀) ကို ဂ်ပန္စစ္တပ္ေတြ မသိမ္းယူႏိုင္ေအာင္ ေျမျမႈဳပ္ သို၀ွက္ ထားခဲ့ပါတယ္။

အခုအခါ ျဗိိတိန္ႏိုင္ငံ Leeds တကၠသိုလ္က ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ ပညာရွင္ တစ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္းျပီး ေရဒါ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ေလယာဥ္ေတြ သို၀ွက္ ျမႈဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေနရာကို ရွာေဖြ ခဲ့ၾကရာမွာ အဲဒီေနရာကို သိရျပီလို႔ ယံုၾကည္ ရပါတယ္။

ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းက Spitfires အမ်ိဳးအစား တိုက္ေလယာဥ္ စီးေရ ႏွစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေလာက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွာ အခုအခါ (၃၅) စီးေလာက္ပဲ ေမာင္ႏွင္ ပ်ံသန္းလို႔ရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
by- RFA , facebook

ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ သႀကၤန္မ႑ပ္ တစ္ခုတြင္ ဧျပီ ၁၄ ရက္ စေနေန႔ ည ၉ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ဗံုးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခ့ဲေၾကာင္း ျမိဳ႕ခံမ်ား ဆိုသည္။

ျမစ္ၾကီးနား သၾကၤန္ပြဲ။

ဗုံးေပါက္ ေနရာသည္ ျမိဳ႕သစ္ၾကီး ရပ္ကြက္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ၏ ‘မေနာေျမ’ အမည္ သႀကၤန္မ႑ပ္တြင္ ျဖစ္သည္ဟု ျမစ္ၾကီးနား နာရီစင္အနီး “ထူး (ကုမၸဏီ)” သႀကၤန္မ႑ပ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီစဥ္တြင္ ၾကည့္ရႈျပီး ျပန္လာသူ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ ယခင္ ပန္ဝါအေျခစိုက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္း ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္  တပ္မေတာ္ (NDA-K) ဥကၠဌ ႏွင့္ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွာ ယခုခ်ိန္ထိ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား မသိရေသးပါ။ ၄င္းမ႑ပ္တြင္ ကခ်င္အဆိုေတာ္မ်ားသာ သီဆိုေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - ကခ်င္သတင္းဌာန

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လန္ဒန္သၾကၤန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္

2012-04-14
မေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ လန္ဒန္ျမိဳ႕က ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ရုိးရာ အတာသၾကၤန္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။
AFP
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္က ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ေနစဥ္။
လန္ဒန္မွာ ႏွစ္စဥ္ရိုးရာသၾကၤန္ ဦးေဆာင္က်င္းပေနတဲ့ သာသနာရံသီ ဝီဟာရေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရက အခုလို မိန္႔ပါတယ္။
" ဒီႏွစ္မွာ ထူးျခားတာက ျမန္မာျပည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနတာ၊ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ ဘုန္းၾကီးတို ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ေပးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္ၾကတယ္။ ကမာၻသူ ကမာၻသား အားလံုးကလည္းပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမင္ခ်င္ၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးတို႔က ဒီႏွစ္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပိုလုပ္လာႏိုင္ေအာင္ ဆိုျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ခ်ီးျမွင့္ပါတယ္"
လန္ဒန္သၾကၤန္ကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို သမၼတဆီ လိပ္မူျပီး ျမန္မာသံရံုးက တစ္ဆင့္ ေပးပို႔မယ္လို႔ သိရပါတယ္။
မေန႔က က်င္းပတဲ့ လန္ဒန္ျမိဳ႕ ရုိးရာအတာသၾကၤန္ပြဲကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲျပီး က်င္းပရာမွာ မနက္ပုိင္းမွာ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံေရာက္ ဆရာေတာ္ ၂၅ ပါးအတြက္ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပြဲ၊ ညေနပုိင္းမွာ ရခိုင္နဲ႔ မြန္ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားရုိးရာ သၾကၤန္ယိမ္းေတြ၊ သၾကၤန္အဆုိအကေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။
မေန႔က က်င္းပတဲ့ သၾကၤန္ပြဲကုိ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ေထာင္နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီသတင္းကို RFA သတင္းေထာက္ မေအးႏွင္းညိဳ လန္ဒန္ျမိဳ႕ကေန ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။

တပ္မေတာ္သား ဘ၀ အေျခအေနေတြ အင္တာနက္မွာ ေရးသားမႈနဲ႔ ေလတပ္အရာရွိ သံုးဦးကုိ ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္

 
ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔က ၿမိတ္ ေလတပ္စခန္းက ေလတပ္ အရာရွိသံုးဦးကို စစ္အက်ဥ္းေထာင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ကေန စစ္ခံုရံုးဖဲြ႕ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ ပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ (၂၀) နဲ႔ (၇) ႏွစ္စီ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာပါတယ္။

ေလတပ္အရာရွိ သံုးဦးကို အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ဒ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ ဘ၀ အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ျပေရးသားမႈနဲ႔ ေထာင္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ ေလတပ္အရာရွိ သံုးဦးအနက္ ဗိုလ္ႀကီး ေနလင္းေဒြးဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဗုိလ္ႀကီးေနလင္းေဒြး ၊ Photo by - irrawaddyblog

2012/04/15

ျမန္မာအစိုးရတပ္ သိမ္းပိုက္ထားေသာ KIA တပ္စခန္း ျပန္ရ

 
2012 April 14,

ႏွစ္ရက္ၾကာ ျမန္မာအစိုးရတပ္က သိမ္းပုိက္ထားေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ (KIA) ေဒါ့ဖုန္းယန္ ပန္စြန္စခန္း (Pan Tsun post) အား KIA မွ ဧၿပီ ၁၃၊ ေသာၾကာေန႔ညက ျပန္လည္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း KIA က...ဆိုသည္။

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားၾကား နာရီေပါင္း မ်ားစြာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဗန္းေမာ္ (မန္ေမာ္)ခ႐ိုင္၊ ေဒါ့ဖုန္းယန္ ျမိဳ႕နယ္ခြဲရိွ လိုင္ဇာ KIO/KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔၊ KIA တပ္မဟာ ၅ ေအာက္ တပ္ရင္း ၁၉ ၏ ပန္စြန္ ေရွ႕တန္းစခန္း (Pan Tsun post) ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု KIA က ဆိုသည္။

KIO/KIA (ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔/တပ္ဖြဲ႔) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ ေတာင္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔ အကြာရိွ စစ္ေရးအရ အေရးပါေသာ ပန္စြန္ စခန္းကို ဧၿပီ ၁၁၊ ဗုဒၵဟူးေန႔က အစိုးရတပ္မွ ၁၂၀ မမ လက္နက္ၾကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ယာယီ ဆုတ္ခြာ ေပးခဲ့သည္ဟု ေရွ႕တန္း KIA သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက စစ္အင္အား အလုံးအရင္းျဖင့္ လိုင္ဇာသိမ္းရန္ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ေနျခင္းေၾကာင့္ KIO မွလည္း ၎၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႔ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို တိုက္ခိုက္ရန္ ယခုလ အေစာပိုင္းက အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအထိ KIA စစ္သားမ်ားအား ၎တို႔နယ္ေျမထဲ ၀င္လာသည့္ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကိုသာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခံစစ္ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ဗမာအမိ်ဳးသားမ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ယခင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ အလားတူ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ဦးသိန္းစိန္ အရပ္သားအစိုးရကလည္း KIO ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံျခင္း မရိွပါ။

မတ္လက ျမန္အစိုးရႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ သတိယအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေရွ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္း အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းရန္ က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ၾကား တိုက္ပြဲ အရိွန္အဟုန္ ျမႇင့္တက္လာသည္။

By KNG

သမၼတထံ NLD အႀကံျပဳစာ ေပးပို

စေန, 14 ဧၿပီ 2012

ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သစ္ေတြ က်မ္းက်ိန္တဲ့အခါ ရြတ္ဆိုရတဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ျပင္ဆင္ဖို႔ ကိစၥကို NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆီ အႀကံျပဳစာ ဒီကေန႔ တင္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ က်မ္းက်ိန္တဲ့အခါ ရြတ္ဆိုရတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးအစား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာမယ္ ဆုိတဲ့ စကားလံုး ျပင္ႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႀကိဳးစား ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတဲ့ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စာလွယ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ မတက္ခင္ က်မ္းက်ိန္တဲ့အခါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမယ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးအစား ေလးစား လိုက္နာပါမယ္ ဆိုတာကို ေျပာင္းလဲ ရြတ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ကို NLD ပါတီက သမၼတဆီ တိုက္႐ိုက္ စာပို႔ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ NLD ပါတီက တင္ျပထားတဲ့ အႀကံျပဳလႊာကို ဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ စေနေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရွိတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားတင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“သမၼတႀကီးဆီ တင္တာ။ သမၼတကို အႀကံေပးတာေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အႀကံေပးၾကတာပါ။ ဒီေန႔မွ ေရာက္တာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ က်မ္းက်ိန္လႊာမွာ ျပင္ေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ေစခ်င္တာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ က်မ္းက်ိန္လႊာမွာပါတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အႀကံျပဳခ်က္ေလးေတြ တင္ထားပါတယ္။ အႀကံျပဳခ်က္ေလးေတြ တင္ထားတဲ့အေပၚမွာ ေျပလည္ေကာင္းမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေလ။”

ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ေနတ့ဲ KIA ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔စာ

သႀကၤန္ မတုိင္ခင္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေနရာတခ်ဳိ႕မွာ ျဖန္႔ခ့ဲတ့ဲ လက္ကမ္း စာေစာင္လုိ႔ သိရပါတယ္။

KIA ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔စာ ျဖစ္ပါတယ္။
copy from - thespiritfruit

2012/04/13

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ကာကြယ္ေရး NLD အျငင္းပြား

ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး သုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာစဥ္၊ မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၂။
ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္က်င္းပဖို႔ ရွိတဲ့ လြတ္ေတာ္အစည္းေ၀းေတြကို NLD ပါတီက ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ဖို႔ မေသခ်ာဘူးလို႔ NLD ပါတီက ေျပာပါတယ္။ ဒါကလည္း ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုစဥ္တြင္း  ရြတ္ဆိုရတဲ့  ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆိုတဲ့စကားလံုးအစား  ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံကို ေလးစား လိုက္နာမယ္ ဆုိတဲ့ စကားလံုးျပင္ႏိုင္ဖို႔ NLD အမ်ိဴးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႀကိဳးစားေနတာေႀကာင့္ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္ အစည္းေ၀းထဲ မၿပီးျပတ္တဲ့ ကိစၥေတြကို ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ တနလၤာေန႔ မွာ ျပန္က်င္းပမယ့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းကို အ၀င္ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ကိုယ္စားလွယ္သစ္ ေတြ တက္ဖို႔ွ စီစဥ္ထားႀကတာပါ။
ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္သစ္ေတြ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုတဲ့အခါ ရြတ္ဆိုတဲ့အခါ  ဖဲြစည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ စကားလံုးအစား  NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဟာ ေလးစား လိုက္နာရမယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ျပင္ဆင္ရြတ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ NLD ပါတီက ညိႈႏိႈင္းတာေတြ လုပ္ေနတယ္ လို႔ NLD ပါတီရဲ့ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ေဒါ့ဖုန္းယန္ KIA တပ္စခန္း ျမန္မာအစိုးရတပ္ သိမ္းပိုက္

ျမန္မာအစ္ိုးရတပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ (မန္ေမာ္)ခရိုင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ျမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ လုံျခဳံေရးတပ္၊ တပ္ရင္း ၁၉ နယ္ေျမသို႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ၾကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေရွ႕တန္းစခန္းတခုကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတပ္စခန္းအနီးရွိ KIA အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

ဧျပီ ၁၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဒါ့ဖုန္းယန္ရွိ အစိုးရတပ္ ခလရ (၁၄၂)မွ စစ္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ရွိေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား နွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ား၂ နာရီၾကာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္ KIO/KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ တပ္မဟာ (၅) ေအာက္ တပ္ရင္း (၁၉)၊ လနားခက္ (Lana Hkyet) ပန္စြန္စခန္း (Pan Tsun post) အား ေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ရသည္ဟု သူကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလမွ ျမန္မာအစိုးရက KIO/KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကိုသိမ္းပိုက္ရန္ စစ္မ်က္နွာ ၃ ခုျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
တုန္႔ျပန္မႈအေနျဖင့္ KIA က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၎၏ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္အားလုံး “ျမန္မာအစိုးရတပ္အား စတင္ပစ္ခတ္ခြင့္” အမိန္႔ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းအရာရွိတစ္ဦး ကေျပာသည္။
“အစက ၿမိဳ႕ေပၚေတြမွာေတာ့ မပစ္ခိုင္းဘူးေပါ့ေနာ္ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူတို႔ပစ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ပစ္ဖို႔ေျပာတယ္။” ဟု သူကေျပာသည္။
ယခင္က အခ်ိဳ႕ေရွ႕တန္းေနရာႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ျမိဳ႕ေပၚတြင္ အစိုးရပစ္မွတ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရန္ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ညႊန္ၾကားထားခံရေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္မွာ အစိုးရတပ္မ်ားကို ေနရာမေရြး တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရတပ္နွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားေန႔တိုင္းျဖစ္ပြားေနျပီး တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမတြင္ ပိုျပင္းထန္ေနသည္ဟု KIO ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၂ ဆလန္ကဘား လာနန္ ကေျပာသည္။
ယခုလို ျမန္မာအစိုးရက လိုင္ဇာ စစ္ဆင္ေရး စတင္လာခ်ိန္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမ ဗန္းေမာ္(မန္ေမာ္)-လြယ္ဂ်ယ္သြားလမ္းကို KIA မွ ဧျပီ ၁၂ ရက္ေန႔မွစျပီး ပိတ္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။
http://burmese.kachinnews.com

2012/04/12

ေကအဲန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ဧၿပီလ ၁၁ရက္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ (ေကအုိင္စီ)

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး (ေကအဲန္ယူ)ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု သိရသည္။
ယေန႔မနက္ ၇နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘားအံၿမဳိ႕ရွိ ဇြဲကပင္ဟုိတယ္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ ၁၂နာရီဝန္းက်င္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အဆုိပါ ေကအဲန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုခရီးစဥ္အေပၚ အားရပ္ေက်နပ္မႈ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေနာ္ေမဦးက “အစုိးရနဲ႔ က်မတို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကို လုိအပ္သေလာက္ က်မတုိ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ဟာ ေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒီခရီးစဥ္တစ္ခုလုံးၿခဳံၿပီး ေျပာရရင္ေတာ့ က်မတုိ႔ ေက်နပ္အားရပ္မႈရွိတယ္။”ဟု ေျပာသည္။
KNU ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္ - 10/04/2012
  KNU_press_release_on_division_and_state_level__meetings_April_4___10_2012

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနမႈက KIA အတြက္ ျဖစ္ေနသလား

ေျခလ်င္-အေျမာက္-တင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးႀကီးထဲမွ တင့္ကားတပ္ဖဲြ႔၏ စြမ္းရည္ျပသမႈ
Tuesday, 10 April 2012

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က မိတီၳလာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေျခလ်င္၊ တင့္နဲ႔ အေျမာက္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဘက္ နီးစပ္သူမ်ားက သတင္း ေပးပို႔ လာပါတယ္။ ဒီလို ေလ့က်င့္မႈကို တပ္မေတာ္ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ တက္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို ေလ့က်င့္တဲ့ ေနရာမွာ ေျမပံုတုကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းက KIA စခန္း ေနရာတစ္ခုအား ပံုစံတူ သဲေျမပံုခင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို ျမဝတီရုပ္သံမွာ ထုတ္္လႊင့္ ျပသ ခဲ့တာဟာ ထူးျခားမႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ျမန္မာ အစိုးရဟာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။
ေျခလ်င္-အေျမာက္-တင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးႀကီးထဲမွ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကားအင္တာဗ်ဴး ျမင္ကြင္း
တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႔အမ်ားစုက အပစ္အခတ ္ရပ္စဲေရးကို လက္ခံ ခဲ့ၾကေပမယ့္ KIA ကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို လက္မခံေသးပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အပစ္ ရပ္ခ်င္တာေၾကာင့္ တိုက္ပဲြေတြ ဒီေန႔အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ ေက်ာင္းဆရာမွ စစ္တပ္ထဲ ဝင္လာသူျဖစ္္ၿပီး ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္တတ္တာမို႔ KIA ဘက္ကလည္း အဆင့္တူ ပညာေရး ေလာကမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး တစ္ဦးကို ေစလႊတ္ခဲ့ တာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ရလဒ္ ေရေရရာရာ မရွိဘဲ ယခုအခ်ိန္ထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွေသးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

2012/04/11

ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္ လြယ္ကူဖြယ္ရာမရိွ

2012-04-10
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ"လူထုေခါင္းေဆာင္" အျဖစ္ကေန လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ေရာက္ျပီး "နုိင္ငံေရးသမား" အျဖစ္ရပ္တည္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕လာမယ့္ ခရီးလမ္းဟာ မလြယ္ကူဘူးဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အႀကံျပဳ သတိေပးခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Hillary Clinton ကမေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
AFP
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္က ဝါရွင္တန္ ဒီစီတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေနစဥ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တေလာက သူတယ္လီဖုန္းေျပာခဲ့စဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ေရာက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ နုိင္ငံေရးဟာ "ေစ့စပ္ညိွႏိွုင္း ေဆြးေႏြးျပီး အေျဖရွာျခင္း တနည္းအားျဖင့္ နုိင္ငံေရးမွာ အေပးအယူလုပ္ရမယ့္" နုိင္ငံေရးသေဘာမ်ဳိး အဓိကျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒါကလည္း ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ သေဘာတရားလည္းျဖစ္တယ္။ ေစ့စပ္ညိွႏိွုင္းအေျဖရွာျခင္း၊ အေပးအယူလုပ္ျခင္းဟာ ညစ္ညမ္းတဲ့ ေ၀ါဟာရမဟုတ္ပါဘူးလို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
Motion Picture Association of America အေမရိကန္ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း အသင္းၾကီးမွာ မေန႔က ျပင္သစ္ဒါရိုက္တာ Luc Besson ရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဘ၀ပံုရိပ္ကို ရိုက္ကူးထားတဲ့ The Lady ရုပ္ရွင္ကား ျပသတဲ့ပဲြမွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာသြားတာပါ။
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ မိမိနဲ႔အျမင္သေဘာထား လံုး၀မတူညီသူေတြနဲ႔ အတူတကြ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မစၥစ္ ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရိွ ျမန္မာနုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးသြားနိုင္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာျပည္သူေတြကေရာ အားလံုးကပါ လက္ခံထားျပီးသားျဖစ္သလို၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္မွာ အားလံုးနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ သံဓိ႒ာန္္ဟာ နုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ထားရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာသြားပါတယ္။
copy rights_http://www.rfa.org/burmese/news

ေကအဲန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ပဲခူးတုိင္းတြင္ တုိင္းအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့

ဧၿပီလ ၁၀ရက္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းေဖာ့ေဂ (ေကအုိင္စီ)

ေကအဲန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သည္ ယေန႔မနက္ ၉နာရီမွ ၁၁နာရီေက်ာ္အထိ ပဲခူးၿမဳိ႕ရွိ ေရႊ၀ါထြန္းဟုိတယ္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယခုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ အစုိးရဘက္မွ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာ လုံၿခဳံေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး သက္ထြန္း အပါအဝင္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမွဴး၊ တရားဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေကအဲန္ယူဘက္မွ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖုိးရာစိန္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မုိးျဖဴ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အယ္ကလူသိန္း၊ ဗုိလ္မွဴး ထူးထူးေလး၊ ေနာ္ေမဦး၊ ပဒုိေစာအားတုိး၊ ပဒုိေစာေသာသီဘြဲ၊ ေနာ္ဘလူးေမးႏုိက္ဇံ၊ ပဒုိေစာတာဒုိမူးႏွင့္ ေစာေအာင္ဝင္းေရႊတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလုိ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား၏ ေနရာမ်ားကုိ အတိအက် သတ္မွတ္ဖုိ႔ ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ ပဲခူးတုိင္း ဆက္ဆံေရးရုံးတြင္ တာဝန္ယူ အလုပ္လုပ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၾသဇာအာဏာရွိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပဲခူးၿမဳိ႕ရွိ ေရႊ၀ါထြန္းဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အေမရိကန္ အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္စဥ္ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သလုိ ထုိအစည္း အေ၀းၿပီး ၁၁နာရီခြဲခန္႔တြင္ အဆုိပါ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အဖြဲ႔သည္ ေကအဲန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၁၅မိႏွစ္ၾကာ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အဖြဲ႔ဘက္မွ ယခုအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ဘယ္ေလာက္အထိ အားရေက်နပ္မႈရုိေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့သလုိ ေကအဲန္ယူဘက္မွလည္း ယခုလက္ရွိအ ခ်ိန္တြင္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လူထုမ်ား၊ ဌာေနမဲ့ ျပည္ သူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
http://www.kicnews.org/?p=10997

KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ သိမ္းရန္ ျမန္မာအစုိးရ စစ္ျပင္

ေကအိုင္အို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕၊ ျမန္မာျပည္ ေျမက္ပိုင္း။
10 April 2012
ျမန္မာ အစုိးရတပ္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္ စစ္ေရး ျပင္ဆင္ ေနသည္ဟုု ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA အရာရွိမ်ား ေျပာသည္။ လုိုင္ဇာၿမိဳ႕မွ ေျမျပင္ ခရီးအားျဖင့္ ငါးမုိင္အကြာရွိ လဂ်ားယန္ ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာအစုိးရ တပ္က ထိုသုိ႔ ျပင္ဆင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ KIA အရာရွိ တစ္ဦးေျပာသည္။
လဂ်ားယန္သုိ႔ ၁၂၀ မမ အေျမာက္မ်ား ပို႔ေဆာင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အေျဖာင့္ တိုင္းလွ်င္ ၃ မိုင္ခန္႔သာ ကြာေ၀းသည့္ လိုင္ဇာသုိ႔ လဂ်ားယန္မွ ထိုအေျမာက္မ်ား ျဖင့္ပစ္ခတ္လွ်င္ ပ်က္စီးမႈ ၾကီးမားႏိုင္သည္။ လဂ်ားယန္ အျပင္ ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ လမ္းေပၚက မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း  ျမန္မာအစုိးရ တပ္မ်ား စစ္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။
ေကအိုင္အို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕၊ ျမန္မာျပည္ ေျမကာ္ပိုင္း။
ထိုတပ္စခန္းမ်ားသို႔ အစုိးရ တပ္သားသစ္မ်ားလည္း ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔က ဗန္းေမာ္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ ျမန္မာအစုိးရ စစ္သားမ်ား စက္ေလွျဖင့္ ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ၎တို႔မွာလည္း လိုင္ဇာ စစ္မ်က္ႏွာအတြက္ ပုိ႔ေဆာင္ ၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

2012/04/10

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မယ္လုိ့ ေမွ်ာ္လင့္

Published on April 9, 2012 by ေနာ္နုိရင္း

ကရင့္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအန္ယူ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ့ဟာ ဒီေန့ ပဲခူးတုိင္းနဲ့ တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ျမို့ကို နွစ္ဖြဲ့ခြဲျပီး သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေကအန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္အပါအ၀င္ ၁၇ ဦးက ပဲခူတုိင္းဘက္ကုိ သြားေရာက္ျပီး ေက်ာက္ၾကီးျမို့နယ္ဘက္မွာ ဆက္ဆံေရး႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္သလုိ အျပန္မွာ ပဲခူးျမို့မွာ ပဲခူးတုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အပါ၀င္ တုိင္းမႉးနဲ့ ညေနပုိင္းမွာ ေတြ့ဆုံခဲ့ျပီး ဧျပီ ၁၀ ရက္ေန့မွာေတာ့ ပဲခူးတုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တုိင္းမႉးနဲ့ ေတြ့ဆုံေဆြးေနြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ၾကီးျမို့နယ္ကုိ ေရာက္ေနခ်ိန္ လူထုနဲ့ ေတြ့ဆုံစကား ေျပာခြင့္ရခဲ့ျပီး လူထုအခက္အခဲ တင္ျပေျပာဆုိလာတာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ေကအန္ယူ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ့ရဲ့ ေျပာခြင့္ရသူ ေနာ္ေမဦးကုိ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

“က်မတုိ့ ကရင္အမ်ိုးသား အစည္းအ႐ုံးကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ့က ေက်ာက္ၾကီးျမို့ကုိ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္ေရာက္တယ္။ ေက်ာက္ၾကီးျမို့က ဆက္ဆံေရး႐ုံးကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ၀န္ၾကီးအဖဲြ့က ၀န္ၾကီး ၃ ေယာက္၊ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ၊ ၀န္ၾကီး ဦးစုိးသိမ္းတုိ့ တက္ေရာက္ျပီးေတာ့ က်မတုိ့ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိုးသား ကို္ယ္စားလွယ္အဖဲြ့ကေတာ့ ဆရာမ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္နဲ့ အဖဲြ့ေတြေပါ့။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ဖြင့္လွစ္ျပီးေတာ့ တျပိုင္နက္တည္းမွာပဲ ေဒသခံ ကရင္လူထုနဲ့ ေက်ာက္ၾကီးျမို့နယ္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တေလွ်ာက္ ေက်း႐ြာေတြက ကရင္အမ်ိုးသားထုနဲ့ က်မတုိ့ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့ကို ၾကိုဆုိတာ ပွ်မ္းမွ်ဆုိရင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ လူထုအင္အား အဲဒီေလာက္႐ွိတယ္။ ဆက္ဆံေရး႐ုံးဖြင့္ျပီးေနာက္မွာ လူထုေတြနဲ့ ေဆြးေနြးပဲြေလးတခု လုပ္ခဲ့ပါတယ္။”

ေက်ာက္ၾကီးျမို့နယ္မွာ ႐ုံးဖြင့္ေတာ့ ေကအန္ယူဘက္က ႐ုံးတာ၀န္ခံအေနနဲ့ ဘယ္သူက ထုိင္ေပးမွာလဲ။ ဘယ္သူ့ကုိ တာ၀န္ေပးထားလဲ။

“႐ုံးတာ၀န္ခံကိစၥကို က်မတုိ့ျပန္ျပီးေတာ့ ေဆြးေနြးရမယ္။ က်မတုိ့ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ့က ျပည္တြင္းထဲကို ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္နဲ့ ဒီ႐ုံးဖြင့္ျဖစ္ဖုိ့ကို က်မတုိ့ လူကုိယ္တုိင္ ႐ွိေနတုန္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ႐ုံးကုိယ္စားလွယ္နဲ့ ဒီ႐ုံးမွာ အမႈထမ္းမယ့္လူရဲ့ တာ၀န္ခံမယ့္လူရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြအားလုံးက က်မတုိ့ ဆက္ျပီးေတာ့ လုပ္ရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။”