Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2011/12/30

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲ မႈၾကီး ေနာက္ဆက္တြဲ 

copy rights_VOA

0 件のコメント:

コメントを投稿