Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/01/11

2011 Review - ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရး ရွဳခင္း 

copy rights_http://burmese.dvb.no/

0 件のコメント:

コメントを投稿