Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/01/20

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေက်ာင္းတိုက္မွ ထြက္ခြာရန္ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ ထိုးေပးခဲ့ပါသည္..။ ဤစကားသည္ မွန္ပါသည္ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ အဓမၼဝါဒီမ်ား က်ဆံုးပါေစ...။

 ယေန႔ ေက်ာင္းတိုက္မွ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီး..
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီး ယေန႔သာဓုေက်ာင္းတိုက္မွ ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ဝန္ခံလက္မွတ္ ကတိထိုး ေပးလုိက္ပါတယ္..။ အလုပ္ကျပန္လာလာခ်င္း ဒီသတင္းကို ၾကားရတဲ့ အတြက္ အင္မတန္မွ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္..။ ေလာေလာဆယ္ ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွမေရးႏိုင္ေသးခင္ တခုပဲေျပာလိုက္ပါမယ္..။
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး အတြက္ ေက်ာင္းတိုက္မွ ထြက္ခြာရန္ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္..။ ဤစကားသည္ မွန္ပါသည္ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ယခုလုပ္ရပ္၌ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ျပီး ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ေနသူ အဓမၼဝါဒီမ်ား က်ဆံုးပါေစ...။

ေရႊဝါေရာင္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဂမၻီရႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား..
ဆရာေတာ္ၾကီးအား ေထာက္ခံသူလူထုႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား..
အရွင္ဂမၻီရမွ ေရႊညဝါဆရာေတာ္အတြက္ ဤသို႔ ေထာက္ခံဆႏၵျပသေနစဥ္
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတိုက္မွ ထြက္ခြာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ထိုးစာ...
အမွန္တရားအတြက္ ရပ္တည္ခဲ့ျပီး အမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေဝးပါေစ..
အဓမၼဝါဒီမ်ား က်ဆံုးပါေစ
ဒီမိုေဝယံ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္..
ဓာတ္ပံုမ်ား။...။ ဒီမိုေဝယံ၊ ခမိခဆဲ
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ အသံဖိုင္ (DVB)
Copy from - demowaiyan

0 件のコメント:

コメントを投稿