Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/01/30

ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးေန ့ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္း 

0 件のコメント:

コメントを投稿