Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/01/30

၆၃ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးေန ့ ႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးေန ့ အခမ္းအနား ကို(ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳ ) တြင္ က်င္းပၿပီးစီ
2012-01-29

မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု။     ။KNU-Japan

0 件のコメント:

コメントを投稿