Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/01

၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ိဴးသားေတာ္လွန္ေရးေန ့တြင္ ေျပာႀကားေသာ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေစာတာမလာေဘာ၏ မိန္ ့ခြန္း

The_speech_of_KNU_President_on_63_rd_Karen_Revolutional_Day__Burmese_

KNU_Pre_Address_63_Anni_Rev-Day-Eng

0 件のコメント:

コメントを投稿