Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/07/15

ေမာင္ပုိင္စီးျငိမ္းခ်မ္းေရး ထ၀ရတည္တံ့မည္မဟုတ္

 Interview with Col Khun Okkar_UNFC_on Peace-talks by SHAN

0 件のコメント:

コメントを投稿