Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/07/27

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္တာလီဘန္မ်ားက ဘဂၤလီေခၚေတာမ်ားအတြက္ ကလဲ့စားေခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ယေန႔ထုတ္ ထိုင္းသတင္းစာ တစ္ေစာင္က ပါကစၥတန္္္မွ အၾကမ္းဖက္ တာလီဘန္အုပ္စု TTP က ပါကစၥတန္နဲ႔ ျမန္မာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ရပ္တန္းဖို႔နဲ႔ ဘဂၤလီ ေခၚေတာမ်ားအတြက္ (သင္တို႔ေသြးအတြက္ ကလဲ့စားေခ်မည္) ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ျမန္မာတို႔ရဲ႕အ က်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ခိုက္ရံုမက ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ ပါကစၥတန္ မ်ားကိုပါ တိုက္ခိုက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9550000091875
facebook သတင္း

0 件のコメント:

コメントを投稿