Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/07/06

တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးသင့္ဟု သမၼတေျပာ


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။         ။ သမၼတ ႏွစ္ဦး ဦးေဆာင္ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပထမဆံုး အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ မွာၾကားသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဓါတ္ပုံ။ Myanmar President office
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဓါတ္ပုံ။ Myanmar President office
ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ
ႏွစ္လျပည့္ သည့္ေန႔ ပထမဆံုးစည္းေဝးမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး အတြက္ ဥပေဒ တရပ္ ျပ႒ာန္းမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ ဟုလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသြားသည္။

"တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒတရပ္ျပ႒ာန္းထားေသာ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးမယ္္ဆိုရင္ မိမိတို႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု သမၼတက ေျပာသြား သည္။

သမၼတက "ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္အတြက္ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံမႈနဲ႔ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးရသင့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ တူညီတဲ့ အဓိကဆႏၵဟာ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအားလံုး တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံမႈနဲ႔ တန္းတူရည္တူ ညီမွ်စြာ အခြင့္အေရး ရရွိေရးပင္ျဖစ္ပါတယ္။" ဟုလည္း ေျပာသြားသည္။

ယင္းအျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၆၅ တြင္ပါရွိသည့္ "ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတို႔အျမတ္တႏိုး ထားရွိေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။" ဟူသည့္ အပိုဒ္ကို ကိုးကားထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မထိခိုက္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးပါက တိုင္းရင္းသား တို႔၏ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားေျပလည္သြားႏုိင္သည္ဟုလည္း ေျပာသြားသည္။

စစ္အစိုးရထံမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "စနစ္ေဟာင္းမွ စနစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာမွာ ျပည္သူေတြဟာ စာရြက္ေပၚ တြင္သာ ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ " ဟုလည္း သမၼတက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ဒုသမၼတ ရာထူးမွ အနားယူသြားၿပီ ျဖစ္သည့္ သူရသီဟ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေ႒းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္တို႔က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
copy rights_http://www.mizzimaburmese.com/news
Type your summary here. Type the rest of your post here.

0 件のコメント:

コメントを投稿