Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/07/07

ကရင္လူထုအတြင္းမွမွတ္ပံုတင္ကိစၥ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈရွိေနဟု KNU ေျပာ

ဇူလိုင္လ ၆ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္သူလူထုအေပၚ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနေသးသကဲ့သို႔ တရား၀င္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္း ခြဲျခားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး-KNU က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈတြင္ ဥပေဒအရ အဆိုပါ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားသည္ တမ်ဳိးတစားတည္းသာျဖစ္ၿပီး ကဒ္အေရာင္ ကြဲျပားမႈ မွာ ယာယီအဆင့္သာရွိေနေၾကာင္း KNU က တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“အေရာင္ကြာ ဘာကြာ အေရးေပၚလုပ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ႏိုင္ငံဥပေဒနဲ႔ျပဌာန္းၿပီးေတာ့ ဒီလိုအေရာင္ကြဲတာေတြကလည္း ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးတာနဲ႔ တစ္တန္းတည္းပါဆိုတဲ့ တရား၀င္ဥပေဒ ထုတ္ေပးရင္ေတာ့ ေကာင္းတယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးမဟုတ္ရင္ေတာ့ ဒုတိယႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေနမွာေပါ့။ ယာယီဆိုေတာ့ အဆင့္အတန္းခြဲျခား ခံရတာပဲေလ။”ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားေပၚတြင္ တျခားမွတ္ပံုတင္မ်ားကဲ့သို႔ ပန္းေရာင္မဟုတ္ဘဲ အစိမ္း၊ အ၀ါမ်ား ျဖစ္ေနသလို ေရးသားထားေသာစာမွာလည္း (ယာယီ) ႏိုင္ငံသားစစ္ေဆးေရးကဒ္ျပားဟုသာ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရထံေမးျမန္းခဲ့ရာ မွတ္ပံုတင္သည္ အျခားမွတ္ပံုတင္မ်ားနည္းတူ အဆင့္အတန္းမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ အလားတူ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္ဟု KNU က ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလဆန္းမွစတင္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ခြဲႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကုကၠိဳေက်းရြာ မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သလို ေမလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူဌာနခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ တပ္မဟာ(၃)ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုးအိမ္မဲ့ေနသူ ကရင္လူမ်ဳိး ၃၆ဦးကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

ေရႊကုကၠိဳေက်းရြာ၌ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေငြအကုန္က်ခံစရာမလိုပဲ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း နယ္စပ္ရွိကရင္လူမ်ဳိးမ်ား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုက္လံကူညီေပးေနသူ မန္းဗလရွင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္သူတစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂၀၀ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရၿပီး အျမန္ရစနစ္ ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယာယီႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားသည္ အျခားႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္အတန္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိၿပီး အခ်ိန္မေရြး ဗီဇာေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအစစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တရား၀င္ဥပေဒထုတ္ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သြားျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြက ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကရင္လူထုမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း KNU အေပၚ တရားမ၀င္အသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ထားျခင္း မရွိေသး သကဲ့သို႔ KNU အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြင္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္သူ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္၊

0 件のコメント:

コメントを投稿