Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/07/26

၁၉ဇူလိုင္ကို မေမ့ႏိုင္ၾကသလို ၾသဂုတ္ ၁၂ကိုလည္း မေမ့သင့္ပါ

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔ ကို ၾကိုဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေၾကာင္းကို စာဖတ္ သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ “ဓါးကိုဖ်က္၀ါးမ်က္၊ လူကိုဖ်က္အရက္၊ အမ်ိဳးသားေတာ္ လွန္ေရးကိုဖ်က္ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ႏွင့္ အေခ်ာင္သမား“ ေအာင္ပြဲသည္ တိုက္ရဲသူအတြက္ ျဖစ္သည္(အာဇာနည္မ်ဳိး ေသရုိးမရွိပါ)

ကရင့္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ (MARTYRS DAY)ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပံု

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔သည္ ဥကၠဌ ေစာဘဦး ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုင္းေကႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ကရင္အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ ထီးစြမ္း ရြာသား ေမာင္အဲ၏သစၥာေဖါက္မႈေၾကာင့္ နဘူးၿမိဳ႕နယ္ ထို ေကာ့ကိုးေက်းရြာအနီး လယ္တဲတတဲတြင္ ရန္သူ၏ ၀ိုင္းရံပစ္ ခတ္မႈမ်ားခံရရာ အင္အားမမွ်ေသာ္လည္း သူကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္သည့္ မူ (၄)ခ်က္အရ ရန္သူကို အရႈံးမေပး လက္မေျမွာက္ဘဲ ရွိသည့္လက္နက္မ်ားျဖင့္ ရဲရင့္ျပတ္ သားစြာ ျပန္လွန္ခုခံတိုက္ခိုက္ရင္း ဂုဏ္ေျပာင္ေျမာက္စြာ က်ဆံုးေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ထို ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔ကို ကရင့္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန႔ဟု သတ္မွတ္လွ်က္ ဥကၠဌ ေစာဘဦးႀကီးကို ရည္ ၫႊန္းသည္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ကရင့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ဂုဏ္ေျပာင္စြာ အသက္ေပးလွဴသြား သူမ်ားအားလံုးကို ရည္ၫႊန္းခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေသာေန႔ ျဖစ္သည္။

ဥကၠဌေစာဘဦးႀကီးသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၇)ေန႔မွ (၁၉)ရက္ေန႔အထိ ဖါပြန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံအၿပီးတြင္ သူ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဘဦးႀကီးမူ (၄) ခ်က္ကို တရား၀င္ေရးသားၿပီး ၎အခ်ိန္ ေမာ္ခ်ီးတြင္ ရွိသည့္ ေကာ္သူးေလ အသံလႊင့္ဌာနတြင္ ေၾကျငာေလ သည္။
၎၏ မူ (၄)ခ်က္မွာ…….
၁။ လက္နက္ခ်စကားအလ်ဥ္းမေျပာရ
၂။ ကရင့္လက္နက္ကရင့္လက္ထဲတြင္ရွိရမည္
၃။ ကရင့္ကံၾကမၼာကရင္ဖန္တီးမည္
၄။ ကရင္ျပည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းၿပီးျပည့္စံုေစရမည္
၎ေက်ာ္ၾကားေသာ မူ (၄)ခ်က္ကို ေၾကျငာၿပီးသည့္ေနာက္ အေရးႀကီးကိစၥအတြက္ ေကာ့ကရိတ္ဘက္ဆင္း သြားသည္။ မိုးသည္ထန္စြာ ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းေရမ်ားလည္းႀကီးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ကို ေလးစားျခင္း၊ မိမိအမ်ိဳးသားမ်ားကို လံုး၀ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တပ္စိတ္တစိတ္ႏွင့္ မိုးထဲေရထဲ ခရီးဆက္ခဲ့သည္။
ထိုအခါ နဘူးၿမိဳ႕နယ္တ၀ုိက္ အထူးသျဖင့္ ထိုေကာ့ကိုးႏွင့္ အနီးအနားတြင္ တာ၀န္က်ေသာ ကရင္တပ္မွ တပ္ခြဲ မွဴးတဦးသည္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သည္မဟုတ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေရးဆန္႔က်င္ေရး၊ လူထုဆန္႔က်င္ေရးမ်ားစြာ လုပ္ သည္။ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားလည္း ငံု႕ခံၾကေလသည္။ ထီးစြမ္းရြာသား ေမာင္အဲသည္ ဥကၠဌေစာဘဦးႀကီး ထို ေကာ့ကိုးေက်းရြာသို႔ ေရာက္သြားေသာ္ ေကာင္းစြာႀကိဳဆိုသေယာင္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကို တိက်စြာယူၿပီး နဘူးၿမိဳ႕ရွိ ရန္သူတပ္ကို သြားေရာက္သတင္းေပးရာ ရန္သူလည္းညအခ်ိန္တြင္ မိုးထဲေရထဲ အတင္းခ်ီတက္၍ ဥကၠဌေစာဘ ဦးႀကီးေနသည့္ တဲကို ၀ိုင္းထားလွ်က္ နံနက္ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္တြင္ အတင္းတိုက္ခိုက္ေလေတာ့သည္။ ဥကၠဌ ေစာဘဦးႀကီးသည္ အင္အားနည္းေသာ္လည္း အညံ့မခံဘဲ ျပန္လွန္ခုခံတိုက္ခိုက္ရင္း ဂုဏ္ေျပာင္စြာ အသက္ ေပးလွဴရသြားေလသည္။
သစၥာေဖါက္ ေမာင္အဲအေနႏွင့္ ဥကၠဌေစာဘဦးႀကီးမရွိက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးက်ဆံုးမည္ဟုတြက္သည္။ သို႔ ေသာ္သူထင္သည့္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ေတာ္လွန္သည့္ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည့္ တဗိုလ္က် တဗိုလ္တက္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တရားမွန္ကန္ေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ယေန႔ထိတိုင္ ရန္သူ႔ထံအညံ့မခံ အရႈံးမေပးဘဲ ႀကံ့ ႀကံ့ခံကာ ေတာ္လွန္ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။
က်ဆံုးေလျပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေစာဘဦးၾကီးႏွင့္တကြ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္အပါင္းကို ဦးညြတ္ဂါရ၀ျပဳလွ်က္။
copy rights_ehkhaungthaunt.blogspot.jp/2012/07/blog-post_3997.html

0 件のコメント:

コメントを投稿