Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/12

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိ တြင္ က်င္းပေသာ(၆၂) ႏွစ္ေျမာက္  ကရင္အမ်ိဳးသား အာဇာနည္ေန ့ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု

0 件のコメント:

コメントを投稿