Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/08

ရွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ တိုက်ိဳ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပံု ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း

မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု။ ။ မိုးမင္းသူ

0 件のコメント:

コメントを投稿