Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/31

ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအရုံးမွ ကရင့္ရုိးရာခ်ည္ျဖဴပြဲမဂၤလာအခမ္းအနားသုိ ့ေပးပုိ ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

KNU letter for Karen Wrist Tying_2012 _Burmese_

0 件のコメント:

コメントを投稿