Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/29

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ KNUအေကာင္းျမင္


ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
ျမန္မာအစိုးရ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၉ဦးအား ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးျခင္းအေပၚ အေကာင္းျမင္ ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
KNU ဒု-ဥကၠဌ ပဒိုေစာေဒးဗစ္သာကေပါက “ဒါကေတာ့ ေကာင္းတဲ့အေျပာင္းအလဲပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခု တက္လာတဲ့လူေတြက တရား ေသ ၀ါဒျဖန္႔သမားေတြ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆိုတာကလည္း အေျပာင္းအလဲကို တကယ္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လို႔ ျမင္ တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အသစ္ေျပာင္းလဲ ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားႏွင့္အတူ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေစာေဒးဗစ္သကေဘာက ဆက္ေျပာသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာင္းလဲခန္႔လိုက္သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ အမ်ဳိးသားစီမံ ကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းတို႔ကို သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး)၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကို (သမ၀ါယမ၀န္ႀကီး)၊ သမ ၀ါယမ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ကို (ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး)၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္ကို (စက္မႈ၀န္ႀကီး)ႏွင့္ မူလ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တာ၀န္ယူထားသည့္ ဦးတင့္ဆန္း(အားကစား၀န္ႀကီး) စသည္တုိ႔ကို သမၼတက အသီးသီး ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၂၃၂)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၂)တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီးမ်ားအား ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ေသာ္ (ယခင္)ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲသည့္ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း၊ စစ္အာဏာရွင္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည့္အေပၚ အစိုးရအတြင္း၌ တပ္မေတာ္၏ ႀကီးစိုးမႈ တည္ရွိဦးမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အားၿပိဳင္မႈ မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ဟု ပဒိုေစာေဒးဗစ္သကေဘာက သံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၉ဦးႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး ၁၅ဦးကို ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္စြဲျဖင့္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၉ဦးမွာ
၁။ ဦးစိုးသိန္း – သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန)
၂။ ဦးေအာင္မင္း – သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)
၃။ ဦးလွထြန္း – သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန)
၄။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း – သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန)
၅။ ဦးေအာင္ၾကည္ – ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန)
၆။ ဦးေက်ာ္ဆန္း – သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန)
၇။ ဦးအုန္းျမင့္ – ေမြး/ေရ ဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန)
၈။ ဦးေအးျမင့္ – စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန)
၉။ ဦးတင့္ဆန္း – အားကစားဝန္ႀကီးဌာန (ယခင္ – ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန)
ထို႔အတူ အသစ္ခန္႔လိုက္ေသာ ဒု၀န္ႀကီး ၁၅ဦးတြင္ ေဒါက္တာဘြဲ ့ရသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔မွာ
၁။ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း – ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
၂။ ဦးပိုက္ေထြး- ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၃။ ဦးသန္းေဆြ – ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
၄။ ဦးေအာင္သိမ္း – သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
၅။ ေဒါက္တာလင္းေအာင္ – ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန
၆။ ဦးဆက္ေအာင္ – အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၇။ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ – အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
၈။ ေဒၚစုစုလႈိင္ – လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
၉။ ဦးေသာင္းတင္ – ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန
၁၀။ ဦးထင္ေအာင္ – စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၁၁။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ – လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
၁၂။ ဦးေအးျမင့္ေမာင္ – ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၁၃။ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္ – ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၁၄။ ဦးေသာင္းထိုက္ – အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
၁၅။ ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး – က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ထိုသို႔ ၀န္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္မႈေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားကိုမူ မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿