Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/11

ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအရုံး ဥကၠဌ ေစာတာမလာေဘာမွ (၆၂)ႀႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန ့သုိ ့ေျပာႀကားေသာမိန္ ့ခြန္း

 KNU President's speech on Martyr day _Burmese Lang._

KNU Pr Martyrs' Day Add-Eng-2012-Final

KNU Presidend speech on 62nd Martyr day _Karen_

KNU Presidend speech on 62nd Martyr day _Pwo Karen_

0 件のコメント:

コメントを投稿