Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/24

မိုးေကာင္း ဗ်ဴဟာမွဴး သန္းထြန္းမွ ကခ်င္စစ္ေျပးမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ေျပာ (KNG ရုပ္သံ)

0 件のコメント:

コメントを投稿