Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/08/29

၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲတြင္ အရပ္သားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာ

 
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ယေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (၉) ဦးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး (၁၅) ဦးတာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ရာ ဒု၀န္ႀကီး (၁၅) ဦးထဲတြင္ အရပ္သား ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ထို႔ျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး႒ာန၊ ဘ႑ာအခြန္၀န္ႀကီး႒ာန၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး႒ာန တို႔တြင္လည္း ေဒါက္တာဘြဲ႕ရ ပညာရွင္မ်ားအား ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ လိုက္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေသာင္းတင္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ဒု၀န္ႀကီး အျဖစ္၎၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ၊ ႏိုင္ငံသမၼတ စီးပြားေရး အႀကံေပး ဦးဆက္ေအာင္တို႔မွာ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္၎ အသီးသီးပါ၀င္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီး အားလံုးနီးပါးမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အာဏာရလာသည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးတာ၀န္ေပးအပ္ရာတြင္ အရပ္သား အနည္းငယ္ပါ၀င္လာခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ တႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဒု၀န္ႀကီး မ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ရာ၌ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ ညထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ၀န္ႀကီး႒ာန အခ်ိဳ႕၏ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းသာ ပါ၀င္၍ ၎တို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူအခ်ိဳ႕အား ေၾကညာရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး႒ာန၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီး႒ာန တို႔တြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးေနရာတြင္ မည္သူ႔အား တာ၀န္ေပးအပ္မည္ကို ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးေပ။
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ တက္လာၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာဒုတိယအဆင့္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ကာ ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုသူမ်ား၊ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေႏွးေကြးသူမ်ားအားခ်န္ထားခဲ့ရမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမ်ား တြင္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ယခု ၀န္ႀကီးႏွင့္ဒု၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ယင္းမူေပၚ အေျခခံကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူတဦးက သံုးသပ္သည္။
၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုရာတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ မည္သည့္အခ်က္ေပၚ အေျခခံမွန္း မသိရွိႏိုင္ပဲ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပြင့္လင္းမႈ အနည္းငယ္ရွိလာကာ ၀န္ႀကီး႒ာန တာ၀န္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ဆက္စပ္နားလည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဘန္သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။
Copy from - Yangon Press International

0 件のコメント:

コメントを投稿