Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/09/18

2012 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဴးမ်ားညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

 Statement of 2012 Ethnic Nationalities Conference-September 16_ 2012

0 件のコメント:

コメントを投稿