Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/09/28

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္နဲ႔ RFA သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း (႐ုပ္သံ)

0 件のコメント:

コメントを投稿