Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/09/27

ဦးခြန္ထြန္းဦးနဲ႔ RFA သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း (၂)

0 件のコメント:

コメントを投稿