Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/09/25

ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေစာလားပြယ္ (DKBA)၏ စက္တင္ဘာလ(၁၁)ရက္ေန ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ KCM ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 KCM September 2012 statement

0 件のコメント:

コメントを投稿