Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/03/26

Human Rights Now နဲ႔ AUN-Japan တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္။
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔အစည္း AUN-Japan ႏွင့္ Human Rights Now အဖြဲ႔ တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ အသီသီးတို႔၌ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရမႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ အခမ္းအနားကို ညေန ၆း၀၀ နာရီမွ ၉း၀၀ နာရီအထိ AUN ၏ ရုံးခန္း၌ က်င္းပခဲၾကပါသည္။
ေဆြးေတြးပြဲတြင္ HRN မွ ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္ခံ ၈ ဦးမွတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ယေန႔ခ်ိန္ထိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရမႈအေျခအေနတို႔ ေဆြးေနြးခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရသို႔ ဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo

0 件のコメント:

コメントを投稿