Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/03/06

စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာရန္ ကမၻာတ၀ွမ္းရွိကရင္အမ်ိဴးသားမ်ားေတာင္းဆုိ

 Press_Release_from_Karen_Worldwide_Conference_-_Burmese

ေသာသီခို မွ တဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿