Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/03/06

ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အမ်ိဴးသားမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္  

Statement_from_Karen_Worldwide_Conference_-_Burmese

0 件のコメント:

コメントを投稿