Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/03/02

လူငယ္ေတြ ေသနတ္မကိုင္ဘဲ လပ္ေတာ့ကိုင္ေစလိုသည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔သစ္ တာ၀န္ယူျခင္း သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ရုပ္သံ MRTV လိုင္းမ်ားႏွင့္ Skynet ရုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ တုိက္ရိုက္လႊင့္တင္ခဲ့သည္။
လူငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္လူငယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ " တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေျပာသည့္စကားကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသနတ္မကိုင္လိုပဲ လပ္ေတာ့ကိုသာ ကိုင္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထိုစကားရပ္ကို မိမိအေနျဖင့္ ခံစားရပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ေသနတ္မကိုင္ဘဲ လပ္ေတာ့ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆည့္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဆႏၵျပည့္ဝေရးမွာ သမိုင္းေပးတာဝန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာေအာင္ ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈက အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ပရိယာယ္မရွိဘဲ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံကာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ လူငယ္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ လြန္စြာနိမ့္ပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ေသးသည့္ ကေလးငယ္ဦးေရမွာလည္း ျမင့္မားေနပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းလည္း လြန္စြာျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း၊ စာသင္ခန္းျပင္ပ ကေလးငယ္ဦးေရမွာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ရွိႏုိင္သည္ဟု သုေတသနမ်ားအရ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။
ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ထားျခင္းကိုလည္း သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလးဆတိုးျမင့္ထားေၾကာင္း၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ယခင္ႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆတိုးျမင့္ထားေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေျခခံျပီး က႑အသီးသီးကို ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေရျမင့္ၾကာတင့္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မၾကာေသးမီက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးတာ၀န္ယူခဲ့သူ၊ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠဌ ႏုိင္ေငြသိမ္းက ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကုိ အဆ ၂၀ ခန္႔အထ္ိတုိးျမွင့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ပါ ျမင့္မားလာေစရန္ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပထားၾကသည္။
လက္ရွိေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏုိင္ဟုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း
copy rights_http://www.maukkha.org

0 件のコメント:

コメントを投稿