Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/03/13


ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပူးတြဲက်င္ပျပဳလုပ္ၾကေသာၾက (၂၄) ႏွစ္ျပည့္ ကိုဖုန္းေမာ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ေပးပို႔လာေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားကိုယ္စား ကိုမင္းကိုႏိုင္ ၏ ရုပ္သံဖိုင္

copy rights_http://www.naytthit.net/?p=25388

0 件のコメント:

コメントを投稿