Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/25

ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနဟု AI ထုတ္ျပန္ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ဟု ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က စြပ္စြဲလိုက္သည္။ (ဓာတ္ပုံ- Reuters )
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ ဆန္႔က်င္ ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း လန္ဒန္ အေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႔ Amnesty International (AI) က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ AI ၏ ၂၀၁၂ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အရပ္သားမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အျပင္ ေသာင္းခ်ီရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံမည့္ လူမႈေရးအကူ အညီမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။
“အစုိးရက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယမန္ႏွစ္တေလွ်ာက္လံုး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈအေထာက္အကူျပဳေရး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုးပြားလာခဲ့သည္” ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အျဖဴအမည္း မခြဲျခားပဲ မဲမဲျမင္ရာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားရွိေနရာ အမႈတခ်ဳိ႕မွာ စစ္ရာဇဝတ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ဟုဆို၍ ရေၾကာင္း အစီရင္ ခံစာက ေရးသားထားသည္။
ကခ်င္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစတံုးေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ရာႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို တရားဥပေဒမဲ့ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္တြင္လည္း အရပ္သား မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အတင္းအဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္နွင့္ ရွမ္းျပည္ရွိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ား စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ကခ်င္ေဒသတြင္မူ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္စီးၿပီး စစ္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ မီးရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္း႐ိုင္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။
ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္ကို အစိုးရက အသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဦးေအာင္မင္းအေနႏွင့္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္ -ဧရာ၀တီ

0 件のコメント:

コメントを投稿