Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/02

NLD အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းက်ိန္
 ၀၂ ​ေမလ ၂၀၁၂။
copy rights_DVD

0 件のコメント:

コメントを投稿