Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/22

ဂ်ပန္ နိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၆ ႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ေနလံုး အျပည့္ ၾကတ္ျခင္း (ရုပ္သံ)
(၂၀၁၂-၅-၂၁)

0 件のコメント:

コメントを投稿