Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/26

လူထု ေတာင္းဆိုမွဳကို အၾကမ္း မဖက္မိဖို႕ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သတိေပး


Suu_Rinျမန္မာ လူထု၏ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ရရွိေရး ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚမႈမ်ားကို ေအးေဆး ညင္သာစြာ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္း ဖက္ဖို႔မသင့္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ ျပသနာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား သင့္သည္ဟု  အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ ပစ္စူ၀မ္က ျမန္မာ အစိုးရကို ၾကာသပေတးေန႔က တိုက္တြန္း သတိ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ရိုက္တာ သတင္းဌာနက ေရးသား ထားပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္မသြားသင့္ေၾကာင္း၊ အတိုက္အခံမ်ား အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား မလုပ္မိရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုပါသည္။

“ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္သည္ ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္ျဖစ္ခ်င္လိုလ်ွင္ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဖိအားမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ပဋိပကၡမ်ား တင္းမာမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ အသင့္ျပင္ ထားရလိမ့္မည္ဟု ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္ က ရိုက္တာသတင္းဌာနက ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း ရာမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံအေနႏွင့္ မိမိတို႕၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းဖို႕ အသင့္ရွိ ေၾကာင္း၊ လူထု ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စီမံေျဖရွင္းရာမွာ ဘယ္လို အႀကမ္းဖက္ တာမ်ိဳးကိုမွ မျမင္ေတြ႕ လို ေၾကာင္း လည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿