Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/21

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ (JICA) အဖြဲ႔က ဒီခ်ဳပ္ လူငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီး ဖိတ္ၾကား

JaJapan International Cooperation Agency (JICA) အဖြဲ႔သည္  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္ဟု အန္အယ္ဒီ ရံုးခ်ဳပ္က ဆိုပါသည္။ အန္အယ္ဒီသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး ဦးေဆာင္ျပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ (၁၀)ဦး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာမည့္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ မည္ဟု သိရပါသည္။

ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန မွ တဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
သတင္း - သတင္းတိုမ်ား

0 件のコメント:

コメントを投稿