Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/30

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ထိုးစစ္ဆင္မႈအား ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ပြဲႏွင့္ UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အား ေထာက္ခံသည့္ AUN-Japan ႏွင့္ KNO-Japan ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္။ Support Unfc Statement

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ထိုးစစ္ဆင္မႈအား ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ပြဲႏွင့္ UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အား ေထာက္ခံသည့္ အခမ္းအနား (ရုပ္သံ) 


0 件のコメント:

コメントを投稿