Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/05/07

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္စနစ္ (႐ုပ္သံ) 

0 件のコメント:

コメントを投稿