Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/06/02

မွတ္သားထိုက္ေသာ သမၼတအၾကံေပး ဧ။္ အၾကံဥာဏ္ 

အိမ္မွာ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းျပီး မီးပိတ္ထားလိုက္ရင္ မီးမမွန္တဲ့ ကိစၥ အဆင္ေျပသြားမယ္ လို႕ သမၼတ အၾကံေပး မွ ဤကဲ့သို႕ ေစတနာျဖင့္ အၾကံအဥာဏ္ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။
အခုလို မိမိတို ့တိုင္းျပည္ မီး ပံုမွန္ရရွိေရး တိုးတက္လာရန္ နည္းလမ္း အစျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးသြားတဲ့ သမၼတအၾကံေပး ကို ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

0 件のコメント:

コメントを投稿