Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/06/14

ကခ်င္ေဒသက စစ္ပြဲမ်ား တႏွစ္ေျမာက္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း


0 件のコメント:

コメントを投稿