Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/06/13

 ရခိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရခိုင္အေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (႐ုပ္သံ)
Tuesday, June 12, 2012

0 件のコメント:

コメントを投稿