Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/06/11

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ တနဂၤေႏြည ၈ နာရီ ႐ုပ္သံလႊင့္ မိန္႔ခြန္း (၁၀-၆-၂၀၁၂)
 
Type your summary here. Type the rest of your post here.

0 件のコメント:

コメントを投稿