Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/06/17

ေနာ္ေဝေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ႏိုဘဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ၌ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (႐ုပ္သံ) 

0 件のコメント:

コメントを投稿