Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/06/11

ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လက္ရွိအေျခအေန မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံု
copy from Facebook Eleven Media

0 件のコメント:

コメントを投稿