Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/21

Miss International People Choice Award 2012 မယ္ၿမန္မာ မွ ပထမဦးဆံုး ဆု၇

0 件のコメント:

コメントを投稿