Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/04

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တရုတ္သို႔ လိင္ကုန္ကူးရန္ ေျဗာင္စည္းရံုး

ဓာတ္ပုံ - The Guardian
 
Wednesday, October 03, 2012

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အဓမၼ ထိမ္းျမားရန္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လူကုန္ကူးရန္ ေျဗာင္က်စြာ စည္း႐ုံးလာေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႔မွ ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး ညြန္႔လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကုိ လူကုန္ကူးမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ပန္ဒါ ဟုိတယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ၎က သတင္းေထာက္ မ်ားကုိ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားနဲ႔ လက္ထပ္ရမယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးေပးရမယ္။ သိန္းသုံးဆယ္ ရမယ္။ ၿပီးရင္ ျပန္လာ ရမယ္ဆုိၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ယူၿပီး လုပ္တာ အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသား ဦးေရႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဦးေရ ကြာဟမႈေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ တစ္ခု သဖြယ္ျဖစ္လာၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူကုန္ကူးမႈ မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼ ထိမ္းျမားေစျခင္းမွာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕မွ သိရွိရသည္။

ယင္းလူကုန္ကူးမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား ေအာက္တုိဘာလ အတြင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ညြန္႔လႈိင္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ပုိက္ဆံေပး ဝယ္ယူျခင္းကုိ တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးႏုိင္သျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် တရားမဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ မႏၲေလး၊ လား႐ႈိး၊ မူဆယ္ နယ္စပ္ေဒသတုိ႔တြင္ လုိက္လံ တားဆီး ေနေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္သမၼတ ႏုိင္ငံသုိ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာင္းစားျခင္း ခံေနရၿပီး အခ်ဳိ႕ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာ မိသားစု အေျခအေနေၾကာင္႔ မိမိကိုယ္တုိင္ ေရာင္းခ်မႈ ရွိေနေၾကာင္း အလုပ္သမား အေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ႏုိင္ငံအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ အစုိးရက ေစာင့္ၾကည့္ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ် အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူကုန္ကူးရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ဦးတည္မႈ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူး ခံရမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အဓမၼ ထိမ္းျမားျခင္းမွာ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း အစုိးရက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း ျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ေသြးေဆာင္၊ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား၊ အခြင့္အာဏာ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဘဝရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေန ေသာ အေျခအေနကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး သိမ္းသြင္းစုေဆာင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္၊ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ခုိလႈံခြင့္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လူကုန္ကူးမႈဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Copy from - The Voice Weekly

0 件のコメント:

コメントを投稿