Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/04

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Information Access Center ၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အင္တာနက္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္


တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတားျဖင့္ အင္တာနက္ ရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ကုိးရီးယားႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား သတင္းအခ်က္အလက္ အဖြဲ႔အစည္း (National Information Society Agency) ၏ လက္ေအာက္ခံ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူသံုးစြဲမႈ စင္တာ (Information Access Center - IAC) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MICT Park) ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ IAC ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရသည္။
 
အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မူတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈနည္းစနစ္မ်ားကိုပါ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရသည္။
 
“အဲ့ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ သင္တန္းေပးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တာေတြကို ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက အဆိုပါ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ထို႔အျပင္ နည္းပညာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္လည္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ရိွေနေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ Bandwidth မွာ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳခါစက 45Mbps သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ 14 GB အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက SE ME WE 3 အင္တာနက္ဆက္ ေၾကာင္း လိုင္းအား သံုးစြဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး SE ME WE 5 သို႔ အဆင့္ျမင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ e-government ၊ e-commerce ႏွင္႔ e-education အစသည္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ရန္အတြက္ အင္တာနက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Copy from - shwelone.com

0 件のコメント:

コメントを投稿