Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/28

ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအရုံး ဗဟုိအျမဲတမ္းေကာ္မတီ အထူးအေရးေပၚအစည္းအေ၀း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
 KNU statement _Burmese_

KNU statement Eng.

0 件のコメント:

コメントを投稿